Paula Hellemaa on nimitetty Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n toiminnanjohtajaksi

9.9.2019

Paula Hellemaa on toiminut aikaisemmin liiton järjestö-, alue- ja asiantuntijapalveluiden johtajana 10 vuoden ajan. Allergia-, iho- ja astmaliitto uudisti samassa yhteydessä liiton tytäryhtiöidensä johtamismallia ja jakoi vastuualueita uudelleen. Liiton tytäryhtiöiden Suomen Allergiaterveys Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Sirpa Pajunen ja Kiinteistöosakeyhtiö Paciuksenkatu 19 Oy:n toimitusjohtajaksi Kaisu Eklöf.

Sirpa Pajunen nimitettiin liiton kehitysjohtajaksi ja liiton varatoiminnanjohtajaksi. Kaisu Eklöf toimii liitossa talous- ja hallintojohtajana. Liiton muiden tiimien vetäjinä jatkavat tutkimusjohtaja Kimmo Saarinen ja viestintä- ja kumppanuusjohtaja Niki Alanko.

Allergia-, iho- ja astmaliiton uuden organisaation muutosten tavoitteena on entistä enemmän nostaa toiminnan keskiöön jäsenet ja järjestötyö.

"Olen innoissani uudesta tehtävästä. Meillä on aktiivinen liitto, monipuolista toimintaa, ammattitaitoinen henkilöstö, hyvät verkostot ja sitoutuneita vapaaehtoisia. Yhdessä me voimme koota ihmisiä yhteen, tarjota ja kehittää monimuotoisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia sekä apua ja tukea arkeen. Yhdessä olemme enemmän", kommentoi Paula Hellemaa uutta rooliaan liitossa. Hän aloitti tehtävässä 9.9.2019.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Paula Hellemaa p. 041 5130224

Hallituksen puheenjohtaja Ahti Karttunen 050 0275135

Sivua päivitetty: 10.9.2019