Ota sairautesi puheeksi ja helpota työelämääsi!

26.9.2022

Yli puolella työikäisistä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä monet kokevat sen haittaavan työn tekemistä tai työllistymismahdollisuuksia. Koska pitkäaikaissairauden oireet, kuten väsymys ja kivut, eivät välttämättä näy ulospäin, työpaikalla voi olla hankalaa ymmärtää sairauden vaikutuksia.

Allergia-, iho- ja astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto toteuttivat syksyllä 2020 laajan työelämäaiheisen selvityksen, jonka tuloksien mukaan moni pitkäaikaissairas kokee tarvitsevansa lisää tukea ja tietoa sairastamisen ja työelämän yhdistämisestä.

Allergiaa, ihotautia ja astmaa sairastavista lähes puolet kokee sairautensa haittaavan vähintään viikoittain työn tekemistä tai opiskelua. Joka kolmas harvinaista ihotautia sairastava kokee sairautensa haittaavan työn tekemistä tai opiskelua päivittäin. Kolmannes allergiaa, ihotautia tai astmaa sairastava kokee tiedonpuutteen sairaudesta tuottaneen eniten haasteita työelämässä.

Pitkäaikaissairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Työkykyä tukevia keinoja on paljon. Esimerkiksi lyhennetty ja joustava työaika, ergonomiaa tukevat työvälineet ja avoin keskustelu asioista voivat auttaa. Tukea voi saada myös esimerkiksi työterveyshuollosta, työpaikalta ja potilasjärjestöiltä.

Pienilläkin järjestelyillä on mahdollista luoda parempi työympäristö, joten ota sairautesi puheeksi, ja helpota työelämääsi!

Video on toteutettu yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa.

Sivua päivitetty: 26.9.2022