Vaikuta vastaamalla - osallistu vertaistukitutkimukseen

7.3.2016

Vertaistukitutkimus 2016 - vastaamalla voit vaikuttaa

Tavoitteena on selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti, ketkä palveluja käyttävät, miksi ihmiset hakeutuvat niiden pariin, mihin asioihin tukea haetaan ja kuinka hyödylliseksi tuki koetaan. Näin saadaan kartoitettua vertaistukea hakevien toiveita toiminnan kehittämiseksi.

Kysely tehdään RAY:n rahoituksella yhteistyössä internet-välitteistä tukea tarjoavien kansalaisjärjestöjen kanssa ja sen tuloksia käytetään palvelujen kehittämiseen. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta. Vastaaminen vie 10-20 minuuttia. Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!

Linkki kyselylomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/B9687C0EB57E5708.par

Sivua päivitetty: 7.3.2016