Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta on valmistunut

5.1.2018

Lausuntoyhteenveto valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on valmistunut. Myös Allergia-, iho- ja astmaliitto antoi oman lausuntonsa asiaan. Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen, mutta sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään.

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa osana sote-uudistusta. Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoaika päättyi 15. joulukuuta 2017.  Lausuntoja annettiin yli 700. Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, järjestöt, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja muut toimijat.

Lausunnonantajat suhtautuvat pääosin myönteisesti valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen. Ehdotetun valinnanvapausmallin koetaan myös edistävän toimintatapojen muutosta ja uusia palveluinnovaatioita. Sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei kuitenkaan katsota toteutuvan valinnanvapauslain myötä.

Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu kriittisesti siihen, että ehdotetulla valinnanvapausmallilla voitaisiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Enemmistö lausunnonantajista ei usko myöskään sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen kolmella miljardilla eurolla.

Lausunnonantajat katsovat, että asiakasseteli vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa. Pääosa lausunnonantajista kuitenkin katsoo, että maakuntien velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on esitetyssä mallissa liian laaja. Liian laaja-alaisen asiakassetelin katsotaan uhkaavan palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Lakiesitys eduskuntaan maaliskuussa

STM:n asiantuntijat ovat perehtyneet lausuntoihin jo lausuntokierroksen aikana. Lausuntoja hyödynnetään valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä.

Valinnanvapauslaki viimeistellään virkamiestyönä. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä.

Sivua päivitetty: 5.1.2018