Lääkekorvausjärjestelmän kehittämisraportti on valmistunut

19.6.2018

Selvityshenkilö professori Heikki Ruskoaho on luovuttanut loppuraporttinsa ”Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen” sosiaali- ja terveysministeriölle. Ruskoaho perehtyy raportissaan erityisesti nykyisen sairausperusteisen järjestelmän kehittämiseen erityiskorvattavien sairauksien sekä uusien lääkkeiden ja niiden hoidollisen arvon arvioinnin näkökulmasta.

Selvityshenkilö Ruskoaho antaa raportissaan erilaisia kehittämisehdotuksia. Ruskoaho kehittäisi muun muassa lääkkeiden arviointitoimintaa ja toimeenpanojärjestelmää. Hän ehdottaa myös, että eräiden vaikeiden ja pitkäaikaissairauksien siirtoa alemmasta ylempään erityiskorvausluokkaan tulisi harkita, koska ne muihin erityiskorvattaviin sairauksiin verrattuna kuuluisivat tähän luokkaan.

Lääkehuollon tavoitteena on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville. Lääkekorvausjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että potilaat saavat sairauden hoitoon tarvittavat avohoidon lääkkeet kohtuullisin kustannuksin. Lääkekorvaukset ovat osa lakisääteistä sairausvakuutusta. Nykyinen lääkekorvausjärjestelmä perustuu 1960-luvun lainsäädäntöön.

Vuonna 2016 lääkkeitä myytiin noin 3 miljardilla eurolla. Tästä avohuollon reseptilääkkeiden osuus oli noin 2,1 miljardia euroa. Lääkekorvauksia maksettiin noin 3,8 miljoonalle saajalle noin 1,41 miljardia euroa.

Sivua päivitetty: 19.6.2018