Kysely: Valtaosa tyytyväisiä adrenaliini-injektorin käyttöopastukseen

21.12.2016

Allergia- ja astmaliitto ja HYKSin Iho- ja allergiasairaala toteuttivat syksyllä 2016 kyselyn, joka koski anafylaksiaa ja adrenaliini-injektorin käyttöä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää adrenaliini-injektorin käyttöön liittyvää ohjeistusta ja sen riittävyyttä. Kyselyyn vastasi 620 henkilöä.

Suurin osa vastaajista (82 %) oli tyytyväisiä saamaansa injektorin käyttöopastukseen. Pistämisen harjoittelua käytännössä sekä kirjallisia ohjeita kuitenkin kaipasi usea vastaaja.

Yli 90 % vastaajista oli kertonut läheisilleen adrenaliini-injektorista ja sen käytöstä.

Vastaajista yli kolme neljäsosaa kertoi kuljettavansa injektoria säännöllisesti mukanaan. Ne, jotka eivät kantaneet injektoria mukanaan, perustelivat vastaustaan muun muassa unohtamisella, injektorin huonolla säilyvyydellä eri sääolosuhteissa sekä kalliilla hinnalla. Osa vastaajista kertoi pakkauksen olevan painava, liian iso tai muuten hankala kuljettaa mukana.

Adrenaliini-injektori on anafylaksian ensiapu. Anafylaksialla tarkoitetaan äkillistä, vakavaa allergista yleisreaktiota. Lisätietoja anafylaksiasta: www.allergia.fi/allergiat/anafylaksia/.

Lisää kyselyn satoa voit lukea seuraavasta Allergia & Astma -lehden numerosta, joka ilmestyy helmikuun alussa.

Sivua päivitetty: 22.12.2016