Mitä tietoa etsit?

Kysely: Korona-aika huolettaa, mutta tuonut myös hyvää

20.11.2020

Sosiaalisten kontaktien puute, oma ja läheisten terveys huolettivat koronakyselyyn vastanneita jäseniämme.

Allergia-, iho- ja astmaliitto teki kesän aikana korona-aikaa käsittelevän kyselyn. Siihen vastasi 1 750 henkilöä. Vastaajista 90 prosenttia oli naisia, ja vastaajien keski-ikä oli 57 vuotta. Lähes kaikki vastaajat olivat jäseniä jossakin liiton jäsenyhdistyksessä. Korona-aika on herättänyt paljon pohdintaa ja ajatuksia, sillä avoimiin kysymyksiin vastattiin normaalia useammin ja runsassanaisemmin.
 

Puolet vastaajista arvioi kuuluvansa riskiryhmään

Vastaajista lähes puolet arvioi kuuluvansa koronariskiryhmään. Kolmannes vastaajista ilmoitti, että heillä on huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus. Moni perusteli riskiryhmään kuulumista eri tekijöiden yhteisvaikutuksella. Perusteluiksi annettiin muun muassa ikä, liikapaino tai lääkitys.

Vain vajaa yksi prosentti vastaajista oli itse sairastanut koronan. Osa vastaajista myös koki sairastaneensa koronan. Testiin ei ollut joka tilanteessa mahdollista päästä.

”En tiedä oliko sairaus koronaa, muttei koskaan aiemmin ole ollut niin vaikea hengittää.”

”Sairastin jonkin paljon oireita aiheuttavan taudin. En yrittänyt testeihin, enkä lääkäriin. Tuplasin astmalääkityksen.”
 

Sosiaaliset kontaktit ja kiireetön terveydenhuolto koetuksella

Korona oli vaikuttanut eniten sosiaalisiin kontakteihin. Yli 70 prosentilla vastaajista sosiaaliset kontaktit olivat heikentyneet paljon. Sen sijaan esimerkiksi taloudellinen tilanne oli pysynyt valtaosalla vakaana. Vain 15 prosentilla vastaajista oli työtilanne heikentynyt koronan vuoksi. Tosin vastaajista oli eläkeläisiä lähes kolmannes.

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden toimivuus on ollut koetuksella korona-aikana. Vastaajista osalla on esimerkiksi peruttu tai siirretty vastaanottoaikoja. Suurimpia vaikeuksia on koettu kiireettömän hammashoidon palveluissa. Pääosalla vastaajista ei kuitenkaan ole ollut suuria ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Yli puolet vastaajista on ollut paljon tai erittäin paljon huolissaan läheisistään. Toisaalta yli puolet arvioi koronan tuoneen paljon tai erittäin paljon jotakin positiivista elämäänsä. Muun muassa luonnossa liikkumista on lisätty ja sen on koettu olleen tärkeä voimavara arjessa.
 

Kohtaamista kaivataan – verkkotoiminnalle kiitosta

Puolet vastaajista on ollut vähintään hyvin tyytyväisiä liiton toimintaan korona-asiasta tiedottamisessa.  Vastaajat ovat myös suhteellisen tyytyväisiä siihen, miten liitto on onnistunut järjestämään kohderyhmän tarpeiden mukaista toimintaa poikkeusoloissa.

”Kasvokkain kohtaamisia ja tapaamisia sekä tilaisuuksia ei saa vähentää, koska ne ovat erittäin tärkeitä. Keskustelu verkon kautta ei vastaa kohtaamisia.”

”Olen todella tyytyväinen verkkokurssiin astmasta, sillä se osui niin oikeaan aikaan. Oli hyvä saada ajatukset muualle jatkuvan koronauutisoinnin keskellä.”

”Kiitokset liitolle verkkotapahtumista, verkkotreffeistä ja FB-ryhmien vetäjien ryhmästä.”
 

Lataa kyselyraportti (PDF)
 


Kokoamme sivuillemme tietoa koronaviruksen vaikutuksesta astmaa ja allergioita sairastaviin. Lue myös THL:n ajantasainen koronavirusseuranta ja ohjeistus kansalaisille.

Sivua päivitetty: 26.11.2020