Kiitos Pieni ele -keräykseen osallistuneille!

16.6.2015

Kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi tehtävä Pieni ele -keräys sai 1,4 miljoonaa euroa lahjoituksia. Pieni ele järjestettiin huhtikuussa eduskuntavaalien äänestyspaikoilla ympäri Suomen.

Keräys järjestetään 18 vammais- ja terveysjärjestön yhteistyönä. Lahjoitusten avulla järjestöt paikallisyhdistyksineen helpottavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten arkipäivää. Keräystuotolla saadaan esimerkiksi neuvontaa, apuvälineitä, vertaistukitoimintaa ja virkistystä. Puolet kunkin kunnan lipaskeräyksen tuotosta käytetään paikallisten vammais- ja terveysyhdistysten toimintaan ja toinen puolikas valtakunnalliseen työhön.

- Sydämellinen kiitos lahjoittajille ja tuhansille vapaaehtoisille lipaskerääjille vammais- ja terveystyön tukemisesta, kiittää projektipäällikkö Elina Ranta.

Myös Allergia- ja astmaliitto kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita vapaaehtoisia ja lahjoittajia.

Seuraava Pieni ele -lipaskeräys järjestetään kuntavaalien äänestyspaikoilla vuonna 2017.


Lisätietoja keäryksestä:
Elina Ranta
projektipäällikkö / keräystoimikunta
Puh. 0400 887 114
elina.ranta@pieniele.fi
www.pieniele.fi

Pieni ele -keräyksessä ovat mukana:
Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto

 

Sivua päivitetty: 16.6.2015