Järjestöjen yhdessä tekemä kansalaisaloite haluaa rajoituksia hankintalakiin

25.9.2017

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista vaativa kansalaisaloite on kerännyt jo yli 30 000 kannatusilmoitusta. Jos vaadittavat 50 000 allekirjoitusta saavutetaan, aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteessa kritisoidaan hankintalain soveltamista tilanteissa, joissa on kyse yksilölliseen tarpeeseen perustuvista palveluita ja tuista. Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Aloite esittää, että julkisia hankintoja koskevan lain soveltamisalueeseen tulisi seuraava rajaus: "Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä."

Aloite liittyy laajempaan keskusteluun siitä, missä määrin hankintalakia tulisi soveltaa sosiaali- ja terveysalojen palveluissa. Esimerkiksi Kelan kurssitoimintaa on kilpailutettu jo useampi vuosi, mikä on muun muassa johtanut kursseja toteuttavien tahojen suureen vaihtuvuuteen. Moni järjestö on menettänyt oman kohderyhmänsä Kela-kurssinsa. Vuosien mittaan kertynyt osaaminen ja tieto-taito kohderyhmästä jää tässä tilanteessa hyödyntämättä.

Aloitteen voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

Sivua päivitetty: 25.9.2017