Etelä-Karjalan päiväkodit pilotteina: Luonto lasten arkeen

26.2.2014

Lastentarhanopettajaliitto, Kansallisen allergiaohjelman väestöviestintähanke sekä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti toteuttavat varhaiskasvatuksen yhteistyöhankkeen, jonka teemana on ”Luonto lähelle ja terveydeksi!”. – Hankkeen tavoitteena on kasvattaa luonnossa viihtyviä ja terveempiä lapsia, projektipäällikkö Kimmo Saarinen kertoo.

Tavoitetta tukee uusi, näyttöön perustuva terveysargumentaatio: koska vahva luontosuhde vahvistaa lapsen immuunijärjestelmää, kaikenlainen luonnossa tapahtuva
toiminta vähentää erilaisten hyvinvointisairauksien aiheuttamaa henkilökohtaista ja yhteiskunnallista taakkaa sekä parantaa ihmisten elämänlaatua.

Pilottipäiväkoteina vuonna 2014 toimivat Karhuvuoren ja Kanavasuun päiväkodit Lappeenrannassa.

Kevään aikana tehdään myös valtakunnallinen kyselytutkimus Suomen 3 700 päiväkodille. Pilotin ja kyselyn avulla väestöviestintähanke kokoaa varhaiskasvatusta tukevan terveysperusteisen toimintamallin tai -oppaan.

Jos kaikki sujuu odotusten mukaan, Lappeenrannassa tehtävä työ on vasta alkua. Allergiaohjelman tavoitteena on laajentaa varhaiskasvatusta tukevat toimintamallit läpi Suomen vuosina 2016–18.

Allergiaohjelma hyvässä vauhdissa
Kansallinen allergiaohjelma 2008 - 2018 on väestölle tarkoitettu koulutus- ja valistusohjelma, jonka käynnistäjiä ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kansanterveyslaitos. Allergisten sairauksien ja niiden aiheuttamien haittojen sekä kustannusten vähentämiseksi tarvitaan uudenlaista strategiaa.

Väestön allergiaterveyttä vahvistetaan siirtymällä oireiden hoidosta ehkäisyn suuntaan. Sietokykyä voidaan parantaa mm. vähentämällä allergeenien tarpeetonta välttämistä.
Allergiaohjelmaan liittyvä väestöviestintähanke alkoi vuonna 2011. Sitä toteuttavat Allergia- ja Astmaliitto, Hengitysliitto ja Iholiitto. Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Tavoitteena on tuottaa kansalaisia puhuttelevaa viestintää ja päästä eroon sitkeästi elävistä käsityksistä ja toimintatavoista, jotka rajoittavat monen allergisen elämää turhaan. Kaupunkiympäristössä asuvia perheitä kannustetaan terveyttä ja immuunipuolustusta vahvistavaan elämäntapaan ja luontosuhteen vahvistamiseen.
Hankkeen pääkanava on www.allergiaterveys.fi -sivusto.

Sivua päivitetty: 20.3.2015