Erittäin vaikean astman hoitoon biologisia lääkkeitä

17.12.2018

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on hyväksynyt terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa käytettäviä reslitsumabi-, mepolitsumabi- ja benralitsumabi-lääkkeitä koskevat suositukset.

Vaikeimmissa eosinofiilisen astman tautimuodoissa on tarpeen tablettimuotoinen kortisonilääkitys. Jos tällä ja muilla ensisijaisilla hoidoilla ei ole saatu hyvää vastetta tai jos merkittävät haitat estävät tablettiglukokortikoidin käytön, voidaan eosinofiilista astmaa sairastavilla aikuispotilailla käyttää reslitsumabia, mepolitsumabia tai benralitsumabia asiaan perehtyneen erikoislääkärin harkinnan mukaan.

Hoidon jatkaminen edellyttää, että seurannassa todetaan astman pahenemisvaiheiden ja tarvittavien tablettiglukokortikoidi-annosten väheneminen.

Astman pahenemisvaiheet voivat vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn ja elämänlaatuun, ne lisäävät sairauspoissaoloja ja terveydenhuollon kustannuksia. Arvion mukaan vaikeaa eosinofiilista astmaa sairastavista aikuisista noin 5 prosenttia voisi soveltua hoidettavaksi biologisella lääkkeellä. Tämä tarkoittaisi, että benralitsumabi-, mepolitsumabi- tai reslitsumabi-hoidon aloittaisi vuosittain noin 60 uutta potilasta.

Palkon näkemyksen mukaan hoito voidaan toteuttaa sillä lääkkeellä, joka kulloinkin on hankinta- ja annostelukustannukset huomioiden kustannuksiltaan edullisin.

PALKOn suositukset ja niiden yhteinen perustelumuistio löytyvät Palkon kotisivuilta http://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset. PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin.

Lähde: Palko, www.palveluvalikoima.fi

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin.