Astma- och allergiförbundet: Pollensäsongen närmar sig, fyll på medicinskåpet nu!

14.3.2016

Blir pollensäsongen för björk stark eller svag? Naturresursinstitutets uppföljning av björkhängen pekar på att pollensäsongen blir svagare än genomsnittet i år. Det är dock viktigare att sköta allergisymtomen rätt och effektivt än att hålla sig informerad om pollenmängden, understryker Allergi- och astmaförbundet. Man behöver inte bli oroad för eventuella symtom som orsakas av korsallergi.

Enligt Allergi- och astmaförbundet får en del av dem som lider av pollenallergi symtom redan av fjärrtransporterade pollen medan andra drabbas av symtom först när förekomsten av pollen blir stor. Den som håller sig informerad om nyheterna om pollenförekomsten ska tänka på att mängderna också kan variera lokalt. Därför behandlas allergi alltid individuellt när symtomen uppkommer. Typiska symtom är rinnande snuva, nysningar samt klåda i ögon eller hals.

- Nu är det dags att kontrollera medicinskåpets innehåll. Returnera läkemedelsflaskor som öppnades i fjol våras och övriga föråldrade läkemedel till apoteket och passa på att samtidigt skaffa nya allergiläkemedel för den kommande pollensäsongen, säger allergirådgivare Anne Vuorenmaa från Allergi- och astmaförbundet.

- Antihistamin verkar snabbt. Därför behöver en allergiker inte börja använda läkemedlet flera veckor på förhand utan först när han eller hon börjar känna av symtomen. Däremot är det bra att börja använda nässprej och ögondroppar lite på förhand eftersom lokala behandlingar får den bästa effekten först när de används regelbundet.

Hur välja de lämpligaste allergiläkemedlen?
Enligt undersökningar finns det inga skillnader i effekten hos olika antihistaminpreparat. Däremot reagerar människor individuellt på olika läkemedel. Om det känns som om ett preparat inte har någon effekt, lönar det sig att pröva på ett annat antihistamin från en annan grupp av verksamt ämne. Också när det gäller att hitta de lämpligaste ögondropparna och nässprejerna är det bästa sättet att pröva sig fram.

- Dagens antihistaminpreparat orsakar inte trötthet utan det är allergin som gör det. En obehandlad allergi försämrar livskvaliteten och därför lönar det sig också att ta läkemedel för att stoppa nysningar även om nysningarna inte känns särskilt besvärande. Desensibilisering är ett bra alternativ om allergisymtomen inte hålls under kontroll med normal läkemedelsbehandling, påminner Anne Vuorenmaa.

Varför orsakar morot klåda i halsen på våren?
Pollenallergi visar sig i form av normala allergisymtom, men även som korsallergi. Typiska källor till korsallergi är morot och äpple. Maten som orsakar korsallergi innehåller likadana proteiner som pollen och därför medför även maten symtom hos en allergiker. Det är således inte fråga om en separat matallergi.

- Symtom på korsallergi uppkommer i allmänhet endast under pollensäsongen och dessutom är de oftast lindriga. En allergiker kan således helt lugnt äta morot, äpple eller annan mat som orsakar korsallergi i den omfattning som symtomen medger, konstaterar allergirådgivare Anne Vuorenmaa från Allergi- och astmaförbundet.
Totalt 20 procent av alla som bor i Finland lider av pollenallergi.

Mer information till redaktionerna på Svenska
Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf
Onsdagar kl 10 - 14 tfn. 044 3640306

 

Sivua päivitetty: 14.3.2016