Asiakasmaksut eivät saa estää hoidon toteuttamista ja palveluihin hakeutumista

14.6.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat monelle pitkäaikaissairaalle suuri kuluerä.  THL:n selvityksen mukaan kymmenen prosenttia asiakkaista maksaa lähes puolet kaikista asiakasmaksuista. Allergia-, Iho- ja Astmaliiton, Crohn ja Colitis ry:n, Psoriasisliiton ja Suomen Reumaliiton teettämän selvityksen mukaan asiakasmaksujen rasite koskettaa myös keskituloisia.

Järjestöjen selvityksen mukaan lähes joka viides pitkäaikaissairas on tinkinyt viimeisen vuoden aikana asiakasmaksujen vuoksi muista välttämättömistä menoista, kuten ruoasta. 12 prosenttia on siirtänyt maksun takia sosiaali- tai terveydenhuollon palveluiden käyttämistä ja kahdeksan prosenttia on jättänyt käynnin kokonaan väliin. Asiakasmaksujen lisäksi pitkäaikaissairaudesta aiheutuu esimerkiksi lääke- ja matkakustannuksia. Kolmannes selvitykseen vastaajista kokee sairauden aiheuttamat kokonaiskustannukset suurena rasitteena.

Pitkäaikaissairauden hyvä hoito edellyttää hoitosuunnitelmaan sitoutumista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämistä. Nyt asiakasmaksut ja omavastuut estävät näiden edellytysten toteutumisen monen sairastavan kohdalla. Taloudelliset huolet aiheuttavat myös stressiä ja uupumista, mikä saattaa heikentää pitkäaikaissairaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tulevilla maakuntavaltuustoilla on halutessaan mahdollisuus helpottaa merkittävästi pitkäaikaissairaiden tilannetta ja edistää tehokkaan, oikea-aikaisen hoidon toteutumista. Uusi asiakasmaksulaki korostaa velvoitetta alentaa maksuja tai jättää ne kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan toimeentulon edellytyksiä. Tätä lain velvoitetta tulee ehdottomasti soveltaa käytännössä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkoitus on vastata ihmisten tarpeisiin. Tämä periaate ei toteudu, ellei asiakasmaksujärjestelmää arvioida käyttäjien näkökulmasta. Palveluiden on oltava kaikkien saavutettavissa. Tulevien maakuntien lisärahoitusta ei saa ottaa pitkäaikaissairaiden selkänahasta.

 

Ilkka Repo
toimitusjohtaja Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Ulla Suvanto
toiminnanjohtaja, Crohn ja Colitis ry

 

(Mielipidekirjoitus, joka on julkaistu mm. Turun Sanomissa, Aamulehdessä ja Kalevassa)

Sivua päivitetty: 14.6.2018