Mitä tietoa etsit?

Allergia- ja Astmaliitto ry:n lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

29.3.2017

Allergia- ja Astmaliitto ry antoi 28.3.2017 lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (STM068:00/2015).

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on merkittävää ja välttämätöntä saada aikaan. Valinnanvapauden lisääminen saattaa kuitenkin heikentää jo ennestään heikompiosaisten asemaa yhdenvertaisuuden tavoittelussa. Kansalaisten palvelukokonaisuudet koostuvat monen eri sektorin yhteistyöstä, ja mallissa ei selkeästi tuoda esille, miten ja kuka ottaa vastuun yksittäisen asiakkaan tai potilaan palvelukokonaisuuksista. Valinnanvapauden avaaminen esityksessä ei ole riittävä ja selkeä. Periaatteellinen valinnanvapaus ei riitä, vaan tarvitaan takuu siitä, että kussakin maakunnassa on tarjolla saman tasoinen palveluvalikoima.

Maakuntien koon ja tuotantomahdollisuuksien vaihtelu heikentää yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa siihen, millaiseksi monituottajamalli tosiasiallisesti muodostuu. Maakuntien mahdollisuudet omaan palvelutuotantoon vaihtelevat eri puolilla maata ja osalla maakuntia on heikot edellytykset turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Järjestämisvastuullisten maakuntien tulee huolehtia siitä, että peruspalvelurakenne turvataan kaikissa maakunnissa mahdollisimman tasapuolisesti. Palveluiden tulee olla helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Tämän täytyy tapahtua niin, etteivät asiakasmaksut nouse.

Ehdotettu malli sopii parhaiten niille, jotka käyttävät vähän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kaikilla ihmisryhmillä ei ole mahdollisuutta tehdä valintaa. Avustaminen sopivien palveluiden etsinnässä kuuluu viranomaisille, ja ei voi olettaa, että läheiset ja omaiset pystyisivät aina olemaan tukemassa palveluihin hakeutumisessa. Lisäksi esimerkiksi harvinaissairaiden kohdalla ei välttämättä ole olemassa tarvittavia ja sopivia palveluita.

Allergia- ja astmaliitto ja Iholiitto sitoutuvat myös SOSTE ry:n tekemään lausuntoon.

Lue lisää lausuntojamme ja kannanottojamme.

Sivua päivitetty: 29.3.2017