Allergia- ja Astmaliitto ry:n lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisistä perusteista (STM010:00/2015)

7.4.2017

Allergia- ja astmaliitto, entinen Iholiitto ja Etelä-Suomen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ovat antaneet yhteisen lausunnon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisistä perusteista.

On hyvä asia, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteille luodaan valtakunnallisia ohjeita. Esimerkiksi alopecia areataa ja muita alopecian muotoja sairastavien kohdalla peruukkien luovutuskäytännöt ovat vaihdelleet suuresti alueittain. Peruukkien merkitykseen apuvälineenä liittyy vielä paljon asenteellisuutta ja jopa vähättelyä, johon voidaan parhaiten puuttua saamalla aikaan yhdenvertaiset ja perustellut valtakunnalliset ohjeet peruukkien luovutukseen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vähennettyä resurssejaan apuvälineitä koskevassa työssä, olisi tärkeää saada valtakunnallisten ohjeiden laadintaan mahdollisimman monialaista osaamista. Ohjeiden laadinnassa ja päivittämissä tulisi vielä enemmän ottaa huomioon asiakkaiden, potilas- ja vammaisjärjestöjen osaamista ja kokemusta.

Ihosairauksien kohdalla rajapinta apuvälineiden ja vammaispalvelulain nojalla myönnettyjen tukien ja palveluiden välillä ei ole aina selvä. On tärkeää, että valtakunnalliseksi tarkoitetut ohjeet ovat yhdenmukaisia oikeudellisten viranomaisten ja oikeusistuimien päätösten kanssa. Vain siten turvataan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Sivua päivitetty: 10.4.2017