Kannanotto: Perusterveydenhuollon maksuttomuutta edistettävä

1.4.2020

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon eduskunalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain muuttamisesta. Asiakasmaksuja koskevaa lakia ollaan uudistamassa. Lakiuudistuksen tarkoitus on poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa.

Liiton mukaan muun muassa perusterveydenhuollon lääkärikäyntien maksuttomuutta tulisi edistää. Lisäksi tulisi korostaa kunnan velvollisuutta antaa aktiivisesti tietoa maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä asiakkaille, joiden toimeentulovaikeudet ovat tiedossa.

Liitto teki kolmen muun järjestön kanssa vuonna 2018 selvityksen pitkäaikaissairauksien kustannuksista. Lausunnossa on hyödynnetty selvityksen tuloksia.

Koko lausunnon voi lukea tästä linkistä (PDF)

Sivua päivitetty: 1.4.2020