Tarkastuksessa esiin tulleet epäkohdat on otettu erittäin vakavasti

12.2.2021

Allergia, Iho- ja Astmaliitto ry:ssä on ryhdytty liiton hallinnon epäselvyyksien korjaustoimiin vuotta 2018 koskeneen STEAn tarkastushavaintojen perusteella. Liitto on purkanut rakenteita, jotka eivät tue järjestön toimintaa ja karsineet päällekkäisyyksiä. Taloushallintoon liittyvä arkiliikenne tehdään nyt myös liiton sisällä. Avustettava toiminta pidetään visusti erillään muusta toiminnasta. Muutostoiminnot saatetaan päätökseen syksyyn mennessä.  

Liiton hallitus on tehnyt myös johtoon liittyviä henkilöstövaihdoksia ja toimintatavat ovat organisoitu uudelleen.  Vuoden 2021 avustustason huomattava aleneminen johti yt-neuvotteluihin, jotka on saatu päätökseen. Takaisinperintäpäätöksen osalta liitto on jättänyt ministeriöön oikaisuvaatimuksen.

- Tarkastuskertomuksessa esille tulleet puutteet on otettu erittäin vakavasti ja toimiin on ryhdytty. Muutokset saatetaan päätökseen syksyyn mennessä. Olen hyvin pahoillani, että jäsenyhdistyksemme ja henkilöstömme joutuvat osallistumaan julkiseen keskusteluun. Järjestölähtöinen työ on meidän työmme keskiössä ja henkilöstölle sydämen asia. Havaitut puutteet ovat koskeneet ensisijaisesti liiton taloushallintoa, sanoo toiminnanjohtajana syksyllä 2019 aloittanut Paula Hellemaa.

Tarkastushavainnot eivät kohdistu jäsenyhdistyksiin. Liiton jäsenyhdistykset toimivat itsenäisinä toimijoina. Yhteistyömme jäsenistön ja kohderyhmämme kanssa on meille äärimmäisen tärkeää.

Sivua päivitetty: 12.2.2021