Allergia-, iho- ja astmaliiton kurssipaikkakilpailutus auki Hilmassa viidelle kurssille vuodelle 2023

11.11.2022

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry järjestää valtakunnallisia, suomenkielisiä kursseja aikuisille, nuorille sekä lapsille ja heidän perheilleen. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

10.11.2022 avatun hankinnan kohteena ovat kurssien täysihoito- ja tilapalvelut. Kilpailutus koskee viittä kurssia vuonna 2023.

Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään: 07.12.2022 klo 16:00 ja sen tulee olla voimassa 31.01.2023 asti.

Lisätietokysymykset on esitettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tarjouksen jättämispäivää.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja.

Tarjoukset ja lisätietokysymykset lähetettävä ainoastaan sähköisesti osoitteessa: Tarjova

Hilma

Sivua päivitetty: 11.11.2022