Älä käytä otsonointia koronavirusta vastaan

7.5.2020

Otsoni on pieninäkin pitoisuuksina terveydelle haitallista, ja suurina pitoisuuksina se on hengenvaarallinen. Sitä ei tule käyttää koronaviruksen torjunnassa.

Otsonointia markkinoidaan kuluttajille turvallisena ja tehokkaana tapana mikrobien ja koronaviruksen torjuntaan. Viranomaiset ovat kuitenkin huomanneet, että kuluttajaa ei aina opasteta riittävästi otsonin terveysvaaroista ja turvallisesta käytöstä.

Otsonaattorit ovat laitteita, jotka tuottavat ilmaan voimakkaasti hapettavaa otsonikaasua. Osa laitteista tuottaa niin suuria määriä otsonia, että ne voivat olla hengenvaarallisia asiantuntemattoman käsissä. Otsoni aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina terveyshaittaa, ja voi pahentaa allergian ja astman oireita.

Otsonin tehokkuudesta koronavirusta vastaan ei ole tutkimusnäyttöä. THL, TTL ja Tukes ohjeistavat, että otsonointia ei tule käyttää koronaviruksen torjuntaa. Otsonointi ei myöskään poista suurinta osaa sisäilman epäpuhtauksista, eivätkä suuretkaan otsonipitoisuudet ole todettu riittäväksi tuhoamaan sieniä tai bakteereita.

Lisää otsonoinnista ja sen terveysvaikutuksista voi lukea täältä.

Sivua päivitetty: 7.5.2020