Mitä tietoa etsit?

Yhteiskunnan arvovalinta on ollut tukea järjestötoimintaa

21.8.2020

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöiltä esitetään leikattavaksi 127 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Toteutuessaan leikkaukset murentaisivat järjestöjen toiminnan pohjan.

Allergia-, iho- ja astmaliiton mielestä erityisen huolestuttavaa on, että rahoitusleikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin pitkäjänteiseen perusrahoitukseen. 

Sote-järjestöjen avustusten leikkaaminen on erityisen lyhytnäköistä politiikkaa tilanteessa, jossa koronaviruksesta toipuminen tulee kuormittamaan entisestään sosiaali- ja terveyspalveluja sekä lisäämään matalan kynnyksen palveluiden tarvetta. 

Liitto painottaa, että tätä työtä yhteiskunnalla ei ole varaa menettää, eikä myöskään mahdollisuutta paikata. Järjestöt tavoittavat ihmisiä, joita julkisen sektorin peruspalvelut eivät tavoita. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan merkitys on paitsi inhimilliselle hyvinvoinnille myös taloudelle merkittävä.

Allergia-, iho- ja astmaliitto tarjoaa päivittäin todellista matalan kynnyksen tukea ja apua ammattilaisilta ja vertaisilta verkossa, puhelimessa ja kasvokkain. 

Vertaistoiminta perustuu vapaaehtoisten tekemään työhön, mutta palveluita ei voi tuottaa ainoastaan vapaaehtoisvoimin. Vertaistoiminnan järjestäminen edellyttää myös palkattujen ammattilaisten tekemää koordinointi-, koulutus- ja viestintätyötä. 

Järjestöt ovat tärkeä vaikuttamiskanava. Palveluita tarvitsevien ääni tulee kuuluviin järjestöjen kautta, mikä on osallisuuden vahvistumisen ja demokratian kannalta keskeistä. Esimerkiksi pitkäjänteinen, aloitteellinen työ kansallisten kansanterveysohjelmien parissa jää tekemättä, jos rahoitus vähenee suunnitellusti.

Järjestöt ovat ketteriä muuttamaan toimintaansa kohderyhmän tarpeiden mukaan ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi kohderyhmät ja palveluiden käyttäjät ovat perinteisesti osallistuneet järjestöjen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Allergia-, iho- ja astmaliitto uskoo, että ratkaisut löytyvät yhdessä: ihmisten tulee voida jatkossakin elää yhdenvertaisessa, kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Liiton mielestä meillä ei ole varaa hukata välittämisen tunnetta, jota on pitkäjänteisellä järjestöjen työllä saatu aikaan.

Nyt on aika saada mukaan keskusteluun yhteiskunnan eri osapuolet kolmannen sektorin rahoituksen tulevaisuudesta.

Sivua päivitetty: 21.8.2020