Suoperhoset

Suoperhoset

Suoperhoset indikaattorina 

Suomen 122 päiväperhoslajista soilla tavataan säännönmukaisesti noin kymmenesosa. Kahdeksan suospesialistin lisäksi yleisiä soiden perhosia ovat suokeltaperhonen, vihernopsasiipi (kangasperhonen), kangas-, keto- ja juolukkasinisiipi, pursuhopeatäplä ja kairanokiperhonen. Viimeksi mainitut menestyvät muissakin elinympäristöissä, esimerkiksi kangasmetsissä ja niiden reunamilla. Nämä lajit voivat jopa hyötyä soiden ojituksesta, sillä ojitusta seuraava puuston kasvun kiihtyminen lisää niille sopivien elinympäristöjen määrää.

Suoperhosten runsautta ja levinneisyyttä kuvaava indikaattori löytyy Luonnontila-sivustolta. Päiväperhosseurannan tietoihin pohjautuva ja vuosittain päivitettävä indikaattori kehitettiin osana Suomen ympäristökeskuksen hanketta ”Luonnon monimuotoisuuden mittarit”. Suoperhoset ovat mukana myös laajemmassa katsauksessa ”Ympäristön tila Suomessa 2013”, joka on luettavissa tai ladattavissa verkosta.

Suoraan suoperhosindikaattoriin tästä!

Soiden indikaattorilajit:

  • Suokirjosiipi Pyrgus centaureae
  • Suohopeatäplä Boloria aquilonaris
  • Rämehopeatäplä Boloria eunomia
  • Muurainhopeatäplä Boloria freija
  • Rahkahopeatäplä Boloria frigga
  • Suonokiperhonen Erebia embla
  • Rämekylmänperhonen Oeneis jutta
  • Saraikkoniittyperhonen Coenonympha tullia  
Suokeltaperhonen. Kuva: Juha Jantunen.

 

Sivua päivitetty: 11.11.2018