Julkaisut

Julkaisut

Keskeinen osa Instituutin toimintaa

Ensin Kaakkois-Suomen Allergiakeskuksessa (1983-1988) ja sittemmin Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutissa (1989-) on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä 1 864 julkaisua, näiden joukossa mm. 268 kotimaista tai kansainvälistä alkuperäistutkimusta, 20 opinnäytetyötä, 35 kirjaa sekä 946 yleistajuista kirjoitusta. Julkaisuluettelo on ladattavissa tästä.

Julkaisut jakautuvat aihepiireittäin:

  • Allergia ja astma 853 (46 %)
  • Ilmansaasteet ja terveys 156 (8 %)
  • Kasvit 163 (9 %)
  • Perhoset 354 (19 %)
  • Muut ympäristöaiheet 338 (18 %)