Instituutti

Instituutti

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tutkimusyksikkö

Kaakkois-Suomen Allergiakeskus aloitti vuonna 1983 Joutsenossa Tiurun sairaalan suojissa. Kun syksyllä 1988 keskus kytkeytyi osaksi valtakunnallista terveysjärjestöä Allergialiittoa, nimi vaihtui Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutiksi. Vuosina 1989-2016 toimitiloina palveli ylilääkärin virka-asunto Joutsenon Tiuruniemen kärjessä. Heinäkuusta 2016 alkaen toimipisteenä ovat olleet vuokratilat Imatran Vuoksenniskalla.

Vuosi 2019 on instituutin 37. toimintavuosi. Instituutti osallistuu tiiviisti liiton tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyöhön.

Tutkimusta ja tiedonvälitystä

Instituutin keskeisiä toimintoja ovat tutkimus, tiedotus, asiantuntijapalvelut ja koulutus. Instituutti tuottaa uutta tietoa ja tiedottaa erityisesti allergioista, allergioiden ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi instituutti järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä antaa allergioihin ja luontoon liittyvää koulutusta ja neuvontaa.

Instituutin toimintaa rahoittavat pääosin Etelä-Karjalan liitto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Vuonna 2018 toimintabudjetti on noin 260 000 euroa. Lisäksi toimintaa ovat rahoittaneet käynnissä olevien hankkeiden mukaan mm. Ympäristöministeriö ja säätiöt.

Hallitus

Allergia- ja Astmaliiton hallituksen toimikaudelle 2017-2019 nimittämän instituutin johtokunnan puheenjohtajana toimii neljättä kautta OTK Ilpo Hakula. Jäseninä ovat maa- ja metsätalousyrittäjä Ari Berg, kunnanjohtaja Antti Pätilä, aluekehityksen asiantuntija Seppo Repo ja maanviljelijä Antti Rämä sekä varajäseninä tutkija Virpi Junttila, lastaaja Niina Malm, käännösalan yrittäjä Helena Roiha, rehtori Juha-Matti Saksa ja työterveyslääkäri Jussi Sandell. Johtokunnan esittelijänä toimi instituutin johtaja Kimmo Saarinen ja sihteerinä Seija Pohjalainen.

Allergia- ja Astmaliiton liittohallitus nimitti emeritus-professori Tari Haahtelan instituutin johtokunnan kunniapuheenjohtajaksi 9.9.2016 alkaen. Tari Haahtela oli yksi instituutin perustajista ja toimi sen johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1989-1999. Myös 2000-luvulla Haahtela on ollut vahva taustavaikuttaja ja mukana instituutin toiminnassa erityisesti Kansallisen allergiaohjelman kautta. Kunniapuheenjohtajuus myönnettiin Helsingissä pidetyn seminaarin ’Eläköön metsien mikrobit!’ yhteydessä.