TUPAKKA JA TILATUOKSUT

TUPAKKA JA TILATUOKSUT

Tupakka

Siirretään tupakkapaikat pois ovilta ja kulkuväyliltä!

Tupakan haju aiheuttaa tuoksuyliherkälle oireita siinä missä parfyymi tai partavesi. Haju kantautuu helposti myös sisätiloihin. Tupakkapaikan siirtäminen on huomaavaista tuoksuyliherkkien lisäksi myös muita asiakkaita kohtaan.

Väestöstämme 10 – 40 prosenttia on tuoksuyliherkkiä. Erilaiset tuoksut ja hajut aiheuttavat heille monen tyyppisiä oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja pahoinvointia. Heidän elämänlaatuaan voidaan parantaa yksinkertaisilla teoilla, kuten juuri tupakkapaikkojen siirtämisellä etäämmälle.

Tilatuoksut

Kenenkään ei pitäisi tahtomattaan altistua tilatuoksuille!

Tuoksutettuun tilaan päätyminen tuntuu kohtuuttomalta tuoksuyliherkän näkökulmasta. Hotellia on vaikea vaihtaa matkan alettua, ja kaupassa moni tuskailee jo tuoksuvien myyntituotteiden vuoksi. Tilatuoksut ovat täysin tarpeeton lisä.

Huomioidaan läheisemme ja varmistetaan tuoksuyliherkkien esteettömyys julkisissa tiloissa!