Terve askel luontoon -hanke

Allergia- ja Astmaliitto järjestää yhteistyössä WWF:n kanssa Terve askel luontoon -hankkeen.

Terve askel luontoon -hanke

Allergia- ja Astmaliitto järjestää yhteistyössä WWF:n kanssa Terve askel luontoon -hankkeen.

Keväällä 2017 alkaneen STEAn tukeman kolmivuotisen (2017-2019) hankkeen tavoitteena on lisätä luontoaktiivisuutta, tehdä luonnon terveysvaikutuksia tunnetuksi ja rohkaista ihmisiä talkoilemalla omatoimiseen ja osallistavaan tekemiseen luonnon hyväksi. Samalla lisätään lähiluonnon monimuotoisuutta ihmisen terveyden tueksi.

Toimintamuotoina ovat ensimmäisenä hankevuonna esimerkiksi yhteistyökumppani WWF:n uhanalaisten perinneympäristöjen ja arvokkaiden luontotyyppien hoitoon keskittyvät talkooleirit.  Lisäksi järjestetään hankkeen vieraslajitalkoita ja koulutetaan vieraslajien poistoon keskittyviä iskujoukkoja viidellä eri alueella ympäri Suomea.

 

Lisätietoa

Hanketyöntekijä Tiina Parkkima
Biologi, FM, luontokartoittaja, EAT
tiina.parkkima@allergia.fi
040 145 8288
www.allergia.fi


Terve askel luontoon

Viime vuosisadan alussa noin kolme neljäsosaa väestöstämme työskenteli maa- ja metsätalouden parissa, kun nykyisin luku on vain noin 5%. YK on arvioinut, että maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä jopa 66 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa.

Ihmisen vieraantuminen luonnosta sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat suoraan kytköksissä terveyteemme. Kaupungistuminen ja luonnon köyhtyminen ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia sairauksia ja luontaisen vastustuskyvyn heikkenemistä. Suuressa osassa maailmaa kansanterveyttä uhkaavat krooniset taudit ja erilaiset häiriöt kuten astma, allergia, diabetes, metabolinen oireyhtymä, tulehdukselliset suolistosairaudet, syöpä, neurologiset sairaudet ja erilaiset mielenterveyden häiriöt.

Allergia ja krooniset tulehdussairaudet lisääntyvät kaupungistuvissa yhteiskunnissa. Näille sairauksille ominaisia ovat immuunijärjestelmän epätasapaino ja elimistön lievä tulehdustila. Kaupungistuminen ja elintapojen muutokset ovat köyhdyttäneet niin kehon omaa, hyödyllistä normaalimikrobistoa kuin luontoympäristönkin mikrobien monimuotoisuutta ja lisänneet ihmisen tulehduksellisten sairauksien riskiä. 

Kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa ihmisen kehon normaalimikrobistoa, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta. Kaikki mitä syömme, hengitämme, ja kosketamme muokkaa mikrobejamme. Evoluutiossa olemme ulkoistaneet monia hyödyllisiä toimintoja kehon omalle mikrobistolle.

Lue koko artikkeli Allergia & Astma -verkkolehdestä!