Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutus

Koulutukset kokemuskouluttajille

Liitolle koulutetaan vuonna 2018 uusia kokemuskouluttajia, ja mukaan haetaan allergioita, astmaa ja erilaisia ihosairauksia sairastavia! Koulutus alkaa 22.9.2018 yhteisellä lähipäivällä, jonka jälkeen työskennellään verkossa ja tavataan toisen kerran yhdessä sovittavana ajankohtana lopputapaamisen merkeissä.

Lisätietoa tästä koulutuksesta löytyy täältä

Hakulomake tähän koulutukseen https://my.surveypal.com/Kokemustoimijakoulutus-hakulomake-2018

Lisätietoja aluesuunnittelija Mira Airola, mira.airola(at)allergia.fi , p.050 5167858

 

Mitä on kokemuskoulutustoiminta?

Kokemuskouluttaja on pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä, joka pitää omiin kokemuksiinsa pohjautuvia alustuksia tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, tai muuten tuo kokemustaan käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa projekteissa sosiaali- ja terveyspalveluita suunniteltaessa ja arvioitaessa.Kokemuskouluttajat ovat toimineet myös oman liittomme toiminnan kehittämisessä ja liiton viestinnässä. Kokemuskouluttajaksi ryhtyminen edellyttää soveltuvuutta (mm. riittävää oman sairauden tuntemusta ja sinuna olemista itsensä kanssa).

Kokemuskoulutuksen tarkoituksena on antaa tuleville terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus oppia pitkäaikaissairailta itseltään ja heidän omaisiltaan, mitä on elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa. Kokemuskouluttaja pitää oman kokemustietoonsa pohjaavia alustuksia tai osallistuu muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen.

Kokemuskouluttajat kertovat opiskelijoille esimerkiksi sairaudestaan, saamastaan hoidosta, palveluista ja kuntoutuksesta. Kokemuskouluttajille toiminta luo mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin ammattilaisiin ja syventää heidän ammatillista osaamistaan kokemustiedolla.

Kokemuskouluttajaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, vähintään kolme vuotta kokemuskouluttajana. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Kokemuskouluttajan taustalla on aina oma järjestö tai yhdistys, ja kouluttajan tulee tuntea myös oman taustajärjestönsä toimintaa ja pitää sitä koskevat tietonsa ajan tasalla.

 

Liiton kokemuskouluttajat

Liitolle on koulutettu tähän mennessä 10 kokemuskouluttajaa, jotka edustavat eri ihosairauksia. Mukana on palovamman kokenut sekä EB:tä, alopeciaa, monimuotoista valoihottumaa sekä atopiaa sairastavia henkilöitä. Nyt tarkoitus on hakea kokemuskouluttajia myös allergiaa ja astmaa sairastavien parista.

Kokemuskouluttajana toimiessa periaatteena on, että vähintäänkin matkakulut korvataan kokemuskouluttajalle, eikä toiminnasta aiheudu kuluja itselle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan myös maksaa palkkio. Korvausten sopiminen on kokemuskouluttajan ja oppilaitoksen välinen asia.

Liiton kokemuskouluttajiin saat yhteyden esimerkiksi liiton aluesuunnittelijan kautta Mira Airola, mira.airola(at)allergia.fi, p.050 5167858. Heidän tietonsa löytyvät myös www.kokemuskoulutus.fi -sivuston kokemuskouluttajarekisteristä. Rekisteriin käyttöön tarvitaan tunnukset, jotka voi tilata sivustolta.