Mitä tietoa etsit?

VAASA / VASA: Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen kevätkokous 2021 / Österbottens Allergi- och Astmaföreningens vårmöte 2021

29.4.2021

Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry/

Österbottens Allergi- och Astmaföreningen rf

Sääntömääräinen kevätkokouskutsu 29.4.2021, klo 18.00 /

Stadliga vårmöte kallalse 29.4.2021, klo 18.00

Kokouksen asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen edelliseltä tilikaudelta

6. esitetään tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ärenden om mötet

1. öppnande av mötet

2. val av ordförande, sekreterare och protokollgranskare för mötet och vid behöv två rösträknare

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4. godkännande av mötets arbetsordning

5. behandling av bokslutet, som omfattar en verksamhetsberättelse, en resultaträkning och balansräkningen från föregående räkenskapsperiod

6. framläggande av det utlåtande som revisorerna gett om deras revision och beslut om fastställande av bokslutet och beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

7. behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

Kokous pidetään etäkokouksena vallitsevan tilanteen vuoksi, ilmoitathan osallistumisestasi, jotta saat osallistumislinkin. Vaihtoehtoisesti linkki löytyy yhdistyksen Facebook-sivuilta. Tervetuloa mukaan!

Mötet hålls som distans, grund av korona, medela åt du vill delta i mötet så får du länken till mötet. Du kan hitta också länken från vår Facobook-sidor. Välkommen!

Ilmoittaudu:

allergy.wasa@gmail.com / p. 044 916 6953

http://vaasanseudunallergiajaastmayhdistys.allergia.fi/
 

Sivua päivitetty: 23.3.2021