Mitä tietoa etsit?

Luonnon monimuotoisuuden päivä

22.5.2021

Toukokuun 22. päivä on kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä, jota myös Allergia-, iho- ja astmaliitto haluaa nostaa esiin toiminnassaan. Päivän tarkoituksena on mm. lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi kestävää luonnon hyödyntämistä. 

Päivittäisellä luontokosketuksella on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja vastustuskyvylle. Mitä monimuotoisempaa luonto ympärillämme on, sitä paremmin voimme. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttaa myös ihmisten terveyteen. Mitä köyhemmässä tai kaupunkimaisessa ympäristössä toimimme, sitä vähemmän saamme tärkeitä bakteereita ja sitä yleisempiä väestötasolla ovat krooniset tulehdusperäiset sairaudet, kuten allergiat ja astma.

Liiton jäsenyhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa luonnon monimuotoisuuden päivänä. Tapahtumista löytyy tietoa yhdistysten omista kanavista ja täältä tapahtumakalenterista. Jos koronavirus rajoittaa toimintaa, voi päivää juhlia omatoimisesti esimerkiksi retkeilemällä luonnossa tai nauttimalla lähiluonnosta.

Nautitaan luonnosta ja tehdään tekoja ja valintoja, jotka auttavat ylläpitämään monimuotoista luontoa myös tulevaisuudessa.

Sivua päivitetty: 4.5.2021