Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Onko kursseille paljon hakijoita? 

Vuonna 2021 hakijoita kursseille on ollut 643 ja kursseille on valittu 307 osallistujaa. Kursseille hakeneiden määrä nousi 15% aiempaan vuoteen verrattuna. Kursseja toteutettiin 24. Hakijamäärät vaihtelevat kurssin kohderyhmästä riippuen. Harvinaisia ihosairauksia sairastavia on Suomessa merkittävästi vähemmän kuin esim. astmaa tai atooppista ihottumaa sairastavia.

Miten hakemuksia ja lääkärintodistuksia käsitellään ja säilytetään?

Lääkärintodistuksia kotimaan kursseille ja verkkokursseille ei vaadita. Allergia-, iho- ja astmaliitossa on otettu käyttöön sähköinen hakujärjestelmä vuoden 2018 aikana, mikä on lisännyt tietosuojaa ja helpottanut kursseille hakemista. Esteettömyyden turvaamiseksi kursseille voi hakea edelleen myös paperisella hakulomakkeella. Paperiset hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään.

Miten päätetään järjestettävien kurssien teemat?

Yhdenvertaisuuden mukaisesti järjestämme kursseja koko kohderyhmälle. Kohderyhmän laajuuden vuoksi emme pysty tarjoamaan kursseja vuosittain kaikille. Kurssitoimintaa kehitetään jatkuvasti ja muutoksia tehdään palautteiden ja esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti.

Jos on paljon hakijoita, niin voidaanko järjestää toinen kurssi samalla teemalla?

Mahdollisuuksien mukaan. Verkkotoiminnassa näin on toimittukin, ja esimerkiksi keväällä 2020 astman verkkokursseja järjestettiin suunnitellun yhden sijasta kolme, koska hakijoita oli niin runsaasti. 

Minkä verran kurssille voidaan ottaa väkeä?

Aikuisten kursseilla osallistujamäärä on 8-15 riippuen kohderyhmästä. Perheiden määrä kursseilla riippuu muun muassa perheiden koosta. Yleensä perheitä kursseilla on 5-8. Verkkokursseilla osallistujia on kurssista riippuen n. 15-35. Verkkokurssien osallistujamäärä on rajattu, jotta ryhmäytyminen ja vertaistukikeskustelu onnistuu mahdollisimman hyvin. 

Miksi jotkut pääsee useamman kerran kurssille?

Ensikertalaiset ovat aina etusijalla. Mikäli hakija/ perhe on ollut kurssilla aikaisemmin, on uudelleenvalintaa perusteltava. Tärkeää on, että hakemus on huolellisesti täytetty ja siitä löytyy perusteet kurssin tarpeellisuudesta.

Kurssitoiveet? 

Kaipaatko kurssia jostain tietystä aiheesta? Voit kertoa toiveistasi vastaamalla kyselyyn

Sivua päivitetty: 16.5.2023