Nuuksion nuotiopaikkatalkoot 24.10.2020Kosketus monimuotoiseen luontoon ylläpitää ja tehostaa vastustuskykyämme ja hyvinvointiamme, kun kehomme mikrobit ovat yhteydessä luonnon mikrobeihin. Tällä luontokosketuksella on todettu olevan yhteyttä esimerkiksi allergioihin ja moniin tulehdusperäisiin sairauksiin. Luonnon terveysvaikutuksiin lukeutuu myös stressin lieveneminen, mielialan kohentuminen, verenpaineen aleneminen sekä monet muut arkeamme keventävät hyödyt.  

Tule mukaan nauttimaan luonnosta, sen terveysvaikutuksista sekä yhteisöllisyyden ja merkitsevyyden tunteista Allergia-, iho- ja astmaliiton, Metsähallituksen ja WWF Suomen yhteistyössä järjestämiin laittomien tulipaikkojen siivoustalkoisiin Nuuksion kansallispuistoon lauantaina 24.10.2020.

Metsähallitus pilotoi tänä kesänä Nuuksiossa sosiaalista karttapalvelua, Retkikompassia. Osana pilottia Nuuksion kävijöitä pyydettiin ilmoittamaan maastosta löytyvät laittomat tulipaikat Retkikompassiin. Niitä ilmoitettiin 244 kappaletta ja maastoon jäi varmasti useita paikkoja löytämättä ja ilmoittamatta. Luonnon kulumisen minimoimiseksi on tärkeää, että laittomat tulipaikat siivotaan pois. Iso, näkyvyyttä saava talkootapahtuma on hyvä muistutus luonnossa liikkumisen säännöistä ja vastuullisesta retkeilystä.

Tapahtuma vedetään läpi lähes kokonaan etänä. Talkoisiin ilmoittaudutaan pareittain tai pienenä ryhmänä (esimerkiksi autokunnittain) ja tämä ryhmä toimii päivän aikana täysin itsenäisesti, suorittaen ryhmän tehtäväksi annettujen tulipaikkojen siivouksen. Talkoolaisille lähetetään etukäteen toimintaohjeet. Tapahtuman alustana käytetään esim. älypuhelimessa toimivaa Retkikompassi-karttapalvelua, josta siivottavat tulipaikat löytyvät ja johon ryhmäläiset raportoivat siivotut tulipaikat. Someaktiivisuus tapahtumaan liittyen on suositeltavaa, jotta saadaan yhteisöllisyyttä ja oikeaa talkootunnelmaa! Siitäkin tulee osallistujille lisää ohjeistusta ennen tapahtumaa.


Käytännön järjestelyt

Ryhmät kulkevat omilla kulkuneuvoilla. Päivään varustaudutaan omin eväin ja pääasiassa omin varustein. Oma GPS-laite voi olla hyödyllinen, mutta ei välttämätön. Järjestäjien puolesta tarvitseville jaetaan talkoopäivän aamuna varusteita kuten työhanskoja, lapioita, jätesäkkejä, kompasseja ja karttakopioita. Talkoolaisilta edellytetään omatoimisuutta, hyvää kuntoa ja suunnistus- ja kartanlukutaitoa. Lisäksi ryhmällä tulee olla käytössä ainakin yksi mobiililaite (älypuhelin tai tabletti), jolla tehdyn työn raportointi Retkikompassiin onnistuu maastosta.

Reitin pituus riippuu siivottavasta alueesta ja se voi olla jopa 10 kilometriä haastavassa maastossa. Osa siivottavista alueista sijoittuu syrjävyöhykkeillä ja osa lähempänä merkattuja reittejä ja virallisia tulipaikkoja. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, millaiselle alueelle haluat lähteä päiväksi talkoisiin.

Tulipaikkojen siivoaminen on fyysisesti raskasta työtä. Ryhmät suunnistavat ja toimivat maastossa täysin omatoimisesti. Järjestäjien puolesta maastossa ei ole henkilökuntaa opastamassa, mutta puhelinneuvontaa toki tarjotaan.

Laittomat tulipaikat on yleensä tehty kiviä rinkiin kasaamalla. Siivottaessa kivet siirretään kauemmaksi ja kekäleet haudataan lähimaastoon. Mahdolliset roskat kerätään mukaan. Siivouspartiot tulevat saamaan siivousohjeet laittomien tulipaikkojen hävittämiseen. Työ on tärkeää, koska kynnys uuden tulen tekoon on seuraavalla kulkijalla yleensä matalampi, kun maastosta löytyy nuotion jäljet.


Aikataulu

Tapahtuma alkaa klo 9.00 ja päättyy maasto-osuuden osalta klo 16.00.


Ilmoittautuminen

Ryhmän retkeilykokemus on erittäin tärkeää, sillä tehtävät maastossa suoritetaan itsenäisesti. Ilmoittautuessa pyydämme kertomaan mahdollisimman tarkasti oman ryhmän retkeilykokemuksesta ja taidoista. Ryhmänjohtaja ilmoittaa koko ryhmän mukaan. Ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille, mitkä ryhmät on valittu mukaan tapahtumaan. Mukaan valitut saavat yksityiskohtaiset toimintaohjeet sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtumaan otetaan mukaan rajallinen määrä ryhmiä. Ilmoittautua voit tästä linkistä!


Kysymyksiä? -> viivi.valkonen@allergia.fi / 044 491 8942

Sivua päivitetty: 8.10.2020