Sopeutumisvalmennuskirja

Sopeutumisvalmennus - suomalaisen kuntoutuksen oivallus

 

Tämä kirja kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen suomalaisten järjestöjen kehittämän kuntoutuksen oivalluksen, sopeutumisvalmennuksen, syntyyn ja kehitykseen vaikuttaneet keskeiset teoriat, tekijät ja käytännöt. Kirjan toteutuksesta vastaa laaja asiantuntijoiden ja kymmenen sopeutumisvalmennusta palvelunaan tuottavan vammais- ja sairausryhmäjärjestön muodostama yhteinen työryhmä.

Kirja on suunnattu sekä sopeutumisvalmennuksen parissa jo toimiville että opiskelijoille, mutta myös kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille. Kirjan avulla ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla oma tai perheenjäsenen vamma tai sairaus aiheuttaa kuntoutumistarpeen, oppivat ohjaamaan tuen tarvitsijoita oikean palvelun piiriin.

Kirja sopeutumisvalmennuksesta ilmestyi vuoden 2014 lopussa. Kirja syntyi kymmenen vammais- tai sairausryhmäjärjestöjen yhteistyönä ja toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen projektina, jota Iholiitto hallinnoi. Myös Kansaneläkelaitos on osallistunut kirjan rahoitukseen.

Lue kirja linkin takaa:

Sopeutumisvalmennus - suomalaisen kuntoutuksen oivallus