Viiden ilmanpuhdistimen partikkelimittarilla todettu puhdistusteho

Hintatietoinen13.09.2012 20:27

Suoritin partikkelimittauksia viidelle eri ilmanpuhdistimelle. Mittaamani ilmanpuhdistimet olivat Airstatic SA5, Airstatic FA6, Sharp KC860E, Elixair E400 ja Blueair 650E. Blueairia lukuun ottamatta, testatuissa laitteissa oli vain 2-5 vuorokautta käytössä olleet suodattimet (hepa, ulpa, aktiivihiili tms.). Laitteiden pestäviä suodattimia sen sijaan ei ollut käytetty edellisen pesun ja nyt tehdyn testin välillä. Blueairin oman laskurin mukaan Blueairin suodatin sen sijaan oli testihetkellä ollut käytössä 62 kokonaista vuorokautta.

Suoritin laitteille ensimmäisen mittauskierroksen ”kylmiltään” ja seuraavan mittauskierroksen laitteiden oltua ennen toisen kierroksen mittausta päällä suurimmalla teholla n. 30 minuuttia. Ensimmäisen ja toisen kierroksen mittaustuloksissa ei ollut havaittavissa mittauslaitteen virhemarginaalin ulkopuolelle meneviä eroja. Tämän lisäksi suoritin laitteille vielä useita mittauskierroksia, saadakseni mittaustuloksille riittävän toistuvuuden ja karsiakseni joukosta mahdollisia mittaustulosten poikkeamia.

Mittasin ilmanpuhdistimien partikkelimäärät laitteen sisäänmeno- ja ulostuloilmasta. Ensimmäisellä kierroksella käytin partikkelilaskurissa 15 sekunnin mittausaikaa ja toisella kierroksella käytin 30 sekunnin mittausaikaa. Partikkelilaskuri siis laski ilmavirrasta jatkuvasti ottamistaan näytteistä mittausaikana havaittujen partikkelien lukumäärän, ilmoittaen erikseen 0.3,0.5,1,2.5,5 ja 10 mikronin kokoisten partikkelien lukumäärän.

Ensimmäisen ja toisen kierroksen tuloksissa ei partikkelilaskurin mittausajan muutoksesta huolimatta ollut havaittavissa virhemarginaalin ylittäviä eroja, joten kaikissa lopuissa mittauskierroksissa päädyin käyttämään 30 sekunnin mittausaikaa. Pitkä (30 sek) mittausaika tasoitti siten ilmavirrassa mahdollisesti olleita lyhytaikaisia poikkeamia/epätasaisuuksia.

Ohessa koonnokset Graywolf handheld 3016 partikkelilaskurilla viidelle eri ilmanpuhdistimelle suorittamieni mittausten tuloksista. Jokaisen laitteen tässä esittämäni tulokset perustuvat vähintään kahdeksan eri mittauksen antaman tuloksen keskiarvoon. Tulokset ovat eriteltyinä kunkin laitteen nopeusasetuksen mukaan. Tulos ilmoittaa prosentteina, paljonko laite on mittalaitteena käytetyn partikkelimittarin mukaan poistanut sen läpi kulkeneesta ilmasta 0.3 – 10 mikronin kokoisia partikkeleita.

    Nopeus 1 (m3/h)       Nopeus 2 (m3/h)        Nopeus 3 (m3/h)

Airstatic SA5 27,08% (150) 36,14% (200) 40,42% (230) Airstatic FA6 29,93% (400) 39,00% (450) 44,37% (500) Sharp KC860E 78,02% (120) 84,15% (240) 85,69% (396) Elixair E400 80,86% (?) 85,75% (400) - Blueair 650E 93,65% (150) 78,28% (500) 56,29 (830)

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Kysyjä20.09.2012 12:48

Millä mekanismilla tuo Blueair puhdistaa? Onko siinä sama systeemi kuin Elixair 400?

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen20.09.2012 20:25

Elixairissa pääsuodattimena toimii elektrostaattinen suodatin, Blueairissa sen sijaan HepaSilent suodattimet, joiden pitäisi vastata Hepa-suodattimen kaltaista puhdistustehoa.

Elixairin elektrostaattisen suodattimen toiminta perustuu siihen, että ilman partikkelit varataan sähköisesti, jolloin ne tarttuvat elektrostaattisen suodattimen varsin laaja-alaiseen sähkövarattuun kennoon. Koska Elixairissa ei ole Hepa-suodattimeen verrattavaa todella tiheää suodatinta, näkyi tämä partikkelimittauksissa siten, että Elixairin suodatin päästi lävitseen jopa 10 mikronin kokoisia partikkeleita (toki näin tekivät myös Hepa- ja Ulpa-suodattimilla varustetut Airstaticit).

Elixairin sähkövaraukseen perustuva elektrostaattinen pääsuodatin näytti myös mittaustulosten perusteella antavan suurimmat vaihtelut eri mittausten välillä. Tämä puhdistustehon hienohko epätasaisuus lienee myös seurausta siitä, ettei laitteessa ole Hepa-suodattimen kaltaista tiheää suodatinta.

Kuten mittaustuloksista on havaittavissa, Elixairin puhdistustehossa vaikuttaisi olevan eroa 1 ja 2 nopeusasetusten välillä. Tiedusteltuani asiaa valmistajalta, sain kuitenkin vastauksen, että sähkösuodattimessa tai sen toiminnassa ei tapahdu eroja eri nopeusasetusten välillä. Näin ollen voidaan myös olettaa, että Elixairin puhdistustehossa ei myöskään tapahtune normaalivaihtelusta poikkeavia suurehkoja eroja nopeusasetusten 1 ja 2 välillä. Loogisesti toki voisi kuitenkin olettaa, että nopeammalla ilmavirralla partikkelien varaaminen ja kiinnittyminen kennoon onnistuisi heikommin.

Koska molemmat Elixairin puhdistustehoarvot (1-nopeus 80,86% ja 2-nopeus 85,75%) kuitenkin perustuvat 8 mittauksen keskiarvoon, voidaan Elixairin todellisen puhdistustehon olettaa olevan molemmilla nopeusasetuksilla jossakin noiden lukemien välimaastossa.

Blueairin tekniikka taas perustuu siihen, että ilman partikkelit varataan ennen suodattimia (Blueair 650E:ssä 3 suodatinta) sähköisesti laitteen ionikammiossa, jolla partikkelien kiinnittyminen HepaSilent suodattimeen pyritään varmistamaan. Suuremman ilmavirran mahdollistamiseksi HepaSilent suodattimen rakenne on tavallista Hepa-suodatinta harvempi ja suodatustehoa pyritään siten parantamaan ionisoimalla partikkelit ennen suodatinta. Blueairissa ilmavirran kasvaminen mitä iolmeisimmin aiheuttaa sen, ettei ionikammio enää kykene varaamaan kaikkia partikkeleita siten, että ne jäisivät HepaSilent suodattimeen samalla tehokkuudella kuin alemmalla ilmavirralla. Uskon tämän olevan selitys puhdistustehon laskulle ilmavirran kasvaessa. Todettakoon kuitenkin, ettei Blueair 650E päästänyt millaan nopeudellaan lävitseen yhtäkään 5 tai 10 mikronin kokoista partikkelia.

Olin yhteydessä Blueairiin ja ilmoitin heille mittaamani 2 kuukautta käytössä olleiden suodattimien tulokset. Olivat sitä mieltä, että tulosten perusteella mittaamani suodattimet eivät ole täyttäneet heidän standardejaan. Totesivat, että tulosten olisi pitänyt olla selvästi parempia. Arvelivat, että ainakin alimmalla ilmavirralla olisi vielä kahden kuukauden käytön jälkeenkin pitänyt päästä yli 99% puhdistustehoon. Asia on vielä kesken, mutta laittanevat tulemaan uuden suodatinsetin, jonka sitten mittaan käytettyäni suodattimia ensin.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen29.09.2012 12:34

Kuten aikaisemmin viittasin, lähettivät Blueairilta uuden ilmaisen suodatinpaketin. Katsoivat, että mittaustulosteni perusteella on todennäköistä, etteivät aikaisemmat Blueair 650E:n suodattimet ole täyttäneet heidän suodatinstandardejaan. Mittaan saamani uudet suodattimet seuraavan uusille ilmanpuhdihdistimille tekemäni mittauksen yhteydessä ja ilmoitan tuloksista mittauksen jälkeen.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Jämsäläinen22.10.2012 19:42

Noin selko suomella,tekeekö noilla airstatic tuotteilla juuri mitään. Esitteiden mukaan niiden toimintakapasiteetti asuin-neliöillä mitattuna olisi meille juuri sopiva,jos laite on tarkoitettu n.40 neliön tilaan,niin meidän 3 kerroksiseen rintamamiestaloon joutuu ostamaan melkoisen määrän laitteita, taitaa loppua rahat...

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen22.10.2012 23:41

"Noin selko suomella,tekeekö noilla airstatic tuotteilla juuri mitään."

Ainakaan testaamiani Airstatic SA5 tai Airstatic FA6 ilmaanpuhdistimia en voi suositella.

Molemmista viittaamistani ilmanpuhdistimista voin yleispiirteisesti todeta seuraavaa: -erittäin huono kokonaispuhdistusteho, vain n. 30 - 45 % luokkaa -heikkolaatuinen kotelon rakenne sekä ylipäätään viimeistely (halvan oloinen) -heikosta rakenteesta aiheutuva erittäin suuri ilman ohivirtaus -kalliit käyttökustannukset suhteessa hyötyyn -huono hinta-laatusuhde

Pidän täysin mahdollisena, että molemmissa malleissa on tarkoituksella sallittu suuri ohivirtaus, jotta laitteissa on voitu käyttää edullisempia komponentteja. Kotelon tiivis rakenne yhdistettynä Hepa-suodattimeen tarkoittaisi sitä, että suodattimen täyttymisestä aiheutuva ilmanvastuksen kasvu vaatisi tehokasta ja samalla kalliimpaa moottoria, jotta ilmaa voitaisiin liikuttaa jo osaksi täyttyneen tiiviin suodattimen läpi. Tehokkaamman moottorin vaatimusta voidaan kuitenkin kiertää, sallimalla ilman paeta ohivirtauksen kautta suodattimen täyttyessä. Samoin ohivirtaus voi toimia heikkolaatuisen moottorin jäähdyttäjänä.

Suuri ohivirtaus tarkoittaa molemmissa laitteissa sitä, että vastoin kuin laitteen käyttäjä todennäköisesti olettaa, laitteet näyttävät jättävän huoneilmaan suurimman osan kaikkein pienimmistä ja haitallisimmista hiukkasista. Käyttäjä on kuitenkin tyytyväinen, koska näkyvä pöly jää laitteen suodattimiin ja tämän vuoksi käyttäjä luulee huoneilman olevan puhdasta. Suuri ohivirtaus saattaa myös aiheuttaa sen, että pienet hiukkaset alkavat hiljalleen kerääntyä suodattimien jälkeisille pinnoille, ulostuloaukon seinämät mukaanlukien, joista ne sitten myöhemmin voivat vapautua huoneilmaan erityisesti laitetta käynnistettäessä tai suurella nopeudella käytettäessä. Näin onkin sitten syntynyt ilmanpuhdistin,joka itsessään toimii huoneilman saastuttajana.

Miksi ylipäätään kannattaisi hankkia ilmanpuhdistin, johon on asennettu standardin mukaisesti vähintään 99,97 % 0,3 mikronin kokoisia hiukkasia suodattava suodatin, kun laite lopulta ohivirtauksesta johtuen poistaa vain n. 30 - 45 % 0,3 mikronin hiukkasista?

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
pirre23.10.2012 15:52

Kertokaa asiantuntijat jotakin electrolux ilmanpuhdistimesta tehosta ja pienhiukkasten pois viemisestä. Me emme tarvitse ilmanpiuhdistinta pölyjen vuioksi vaan kun sisälle virtaa lämmityssavujen hajuja, edes hieman helpottaisi olo.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen23.10.2012 17:26

En pidä itseäni asiantuntijana, mutta vastaan siitä huolimatta.

Ainakin Electroluxin Oxygen Z9124 on ollut jopa mukana TM-Rakennusmaailman VTT:llä teetetyssä ilmanpuhdistintestissä 4/2012 ilmestyneessä numerossa. Tuossa testissä oli mukana 7 eri valmistajan ilmanpuhdistinta. Mielestäni täysin odotetusti testivoitto meni IQAirin ilmanpuhdistimelle, Electroluxin oltua kaksi kertaa hintaisensa Daikin-ilmanpuhdistimen kanssa testin jaetulla toisella sijalla.

Hyödyllisimpänä pidän testissä ilmoitettuja tuloksia laitteiden puhdistuskyvystä erikokoisilla hiukkasilla. Tuloksista on vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, millaiseen todelliseen vaikuttavuuteen laitteella päästään testitilanteesta poikkeavissa olosuhteissa, mutta ainakin tulokset antavat hyvän pohjan vertailla laitteiden puhdistustehoa keskenään.

Edellä viitatun testin tulosten perusteella Electrolux pärjäsi varsin hyvin, ottaen huomioon sen oltua toiseksi edullisin testatuista laitteista.

Testiolosuhteissa Electrolux näyttää pärjänneen karkeilla hiukkasilla (1,0 – 3,2 mikronia) toiseksi parhaiten, pienhiukkasilla (0,1 – 1,0 mikronia) toiseksi parhaiten sekä ultrapienillä hiukkasilla (0,03 – 0,1 mikronia) testin viidenneksi parhaiten. Näillä ultrahienoilla hiukkasilla tosin testin sijat 2 -5 mahtuivat kaikki vain 3,1 % vaihteluvälin sisään.

Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta Electroluxin ilmanpuhdistimista, mutta ainakin tuon viittaamani testin perusteella Electroluxin Oxygen Z9124 vaikuttaisi puhdistustehoiltaan olevan varsin kelvollinen ilmapuhdistin, ainakin hintaluokkansa huomioiden. Laite näyttää tällä hetkellä lähtevän ainakin 239 euron hintaan.

Lähtökohtaisesti savu- tai hajuhaittoihin auttaa tehokkaasti vain kunnon aktiivihiilisuodatus tai hyvin toteutettu fotokatalyysiin perustuva suodatus. Tuossa Electroluxissa on aktiivihiilisuodatin, mutta sen käytännön tehoa erilaisille hajuille tai kaasumaisille yhdisteille on edes alustavasti mahdoton arvioida, kun valmistaja ei ole ilmoittanut paljonko aktiivihiilisuodattimessa on painossa mitattuna varsinaista kaasuja sitovaa ainetta (absorbenttia).

Tehokas ja paljon absorbettiainetta sisältävä aktiivihiilisuodatin on yleensä suhteellisen hintava. Ottaen huomioon tuon Electroluxin aktiivihiilisuodattimen hinnan, on todennäköistä, että suuria kaasumaisten yhdisteiden pitoisuuksia sisältävässä ympäristössä tuo aktiivihiilisuodatin ”täyttyy” varsin nopeasti.

Tuon Electroluxin erikoisuus näyttää olevan myös pestävä Hepa-suodatin. Tuo on konseptina sellainen, että käsittääkseni kovin toimivaa sellaista ei ole vieläkään onnistuttu kehittämään. Nuo pestävän Hepa-suodattimen kehittelyt ovat ainakin lukemani perusteella perustuneet lähinnä Hepa-suodattimen harventamiseen sellaiseksi, että se on kerännyt tehokkaasti enää n. 2,0 mikronin kokoisia hiukkasia, mutta tällä on puolestaan saatu suodattimelle lisää käyttöaikaa. Aito ns. True Hepa-suodatin täyttyy ajan myötä, eikä siihen kiinnittyneitä hiukkasia käsittääkseni voida tehokkaasti pestä vedellä pois.

Tuo pestävä Electroluxin Hepa-suodatin ei kuitenkaan välttämättä ole ongelma, koska sellaisellahan tuo laite on käsittääkseni juuri testattu, ja vieläpä pärjännyt varsin hyvin suhteessa muihin ilmanpuhdistimiin. Eri asia on, että kun tuo suodatin alkaa likaisena vaikuttaa laitteen puhdistustulosta heikentäen, niin mikä osa liasta on tosiasiassa pestävissä suodattimesta pois, ja mikä on sitten suodattimen ja laitteen puhdistusteho suodattimen pesun jälkeen.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Saksalainen nettikauppa23.10.2012 23:08

"Electroluxin Oxygen Z9124" tämä malli on varustettu "hajuntunnistimella". Aivan sama vehje normaalilla, manuaalisella nopeussäädöllä maksaa 199 euroa. Siis mitä ilmeisemmin hyvä diili. Meillä on yksi tuollainen. Se eroaa noista Baren/Airstaticeista esimerkiksi suodatinpinta-alaltaan. Bareneissa on pieni suodatin, joka vaatii suuren ilmavirtauksen. Elecroluxissa on suuri, koko etuseinän kokoinen suodatin, joten ilmavirran nopeus (samalla laitteen äänitaso) voidaan pitää pienenä. Hiljainen peli, Baren/Airstatic-laitteet ovat melkoisia melutoosia Electroluxiin verrattuna.

Jotenkin pelottaa se pestävä suodatin. Sen voi ohjeen mukaan pestä (=huuhdella) viisi kertaa, eli suodatinta voi käyttää kuusi kertaa (2-3 vuotta!). Uusi suodatin maksaa muistaakseni 60 euroa. Me olemme huuhtoneet suodattimen pari kertaa ja sitten ostaneet uuden - varmuuden vuoksi.

Aktiivihiilisuodatin ei ole sellainen kasetti, kuin usein nähdään. Se on lähinnä "mustaa mattoa", mitä todennäköisimmin melko vaatimatonta teholtaan. Saman tapaista mattoa saa ostaa metritavarana, joten aktiivihiilisuodattimem vaihtokin on edullista, kunhan osaa käyttää saksia.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen24.10.2012 15:39

Olen lukenut, että erityisesti aktiivihiilimattojen kohdalla, joissa muutenkin on absorbenttia suhteellisen vähän, kannattaa käyttäjän ainakin kiinnittaa huomiota maton ilmatiiviiseen säilyttämiseen. Aktiivihiili täyttyy yhdisteiden imeytyessä siihen, joten mahdollisena vaarana pidetään, että ei ilmatiiviisti pakattu aktiivihiilisuodatin/matto mahdollisesti imee itseensä epäpuhtauksia tuotteen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Voidaan toki ajatella, että aktiivihiilisuodatin/matto imee itseensä epäpuhtauksia kaikkein tehokkaimmin ilman virratessa sen läpi. Koska varsinkin noissa matoissa tuo aktiivihiilen määrä on kuitenkin kovin vähäistä, niin kaiken varalta hankkisin itse ainoastaan ilmatiiviisti pakattua aktiivihiilimattoa, joka siten on oletettavasti mahdollisimman vähän epäpuhtauksilla jo valmiiksi kyllästettyä.

Mitä tulee hajujen poistoon huoneilmasta, niin itse yllätyin Englannista tilaamani Sharp-ionisaattorin (Sharp IGA10EKW) tehosta hajunpoistajana. Tuote vaikuttaisi todella tehokkaasti poistavan huoneilmasta ainakin erilaisia voimakkaita "tunkkaisuutta" aiheuttavia hajuja. Olen kokeillut laitetta n. 10 - 15 neliömetrin kokoisissa suljetuissa tiloissa, joissa laite vaikuttaisi kokemuksieni perusteella neutralisoivan todella nopeasti erilaisia hajuja tasolle, jolla ainakaan itse en enää kykene hajuja aistimaan.

Tupansavulla tai millään palamisesta syntyvillä hajuhaitoilla en ole vielä laitetta kokeillut.

Testaan laitetta vielä kattavammin myöhemmin ja katson samalla, vaikuttaako laite suljetussa tilassa millään tavalla huoneilmasta partikkelimittauksella saatuihin tuloksiin. Ensivaikutelma laitteesta hajujen poistajana on joka tapauksessa varsin positiivinen laitteen hinta huomioiden.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Alalla töissä25.10.2012 13:09

Tulos FA6 osalta oli hämmästyttävän huono. Oletko aikeissa tutkia muita ilmanpuhdistimia esim. Genano, IQAir, Sterimat ym. joita kunnat ja kaupungit käyttävät?

Millainen kokemus sinulla on sisäilmamittaamisesta?

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen25.10.2012 16:53

"Tulos FA6 osalta oli hämmästyttävän huono."

Tulos oli huonompi kuin itse etukäteen ajattelin sen olevan. Näin jälkikäteen voidaan kuitenkin ajatella, että tulos korreloi oletettavasti suhteellisen hyvin laitteen ja siinä käytettyjen komponenttien hinnan kanssa. Tuo Airstatic FA6:n pohjana käytetty Barenin ilmanpuhdistinmallin kuluttajahinta on Saksassa vain n. 190 euroa, joten kyse on kuitenkin ilmanpuhdistimien hintahaitarin alapäähän sijoittuvasta laitteesta. Se vain on tosiasia, että viitatun laitteen valmistamiseen käytetyillä komponenteilla tai kokonaiskustannuksilla ei vain yksinkertaisesti rakenneta kovin laadukasta ja tiivistä ilmanpuhdistinta. Tästä on maailma esimerkkejä täynnä.

"Oletko aikeissa tutkia muita ilmanpuhdistimia esim. Genano, IQAir, Sterimat ym. joita kunnat ja kaupungit käyttävät?"

En ole oikeastaan erityisen kiinnostunut siitä, millaisia laitteita kunnat tai julkiset toimivat käyttävät. Kiinnostukseni kohdistuu enemmän kuluttajille suunnattuihin laitteisiin ja erityisesti laitteiden markkinoinnissa esitettyjen väitteiden todenperäisyyteen. Pyrin testaamaan erityisesti laitteita, joiden puhdistustehosta ei ole julkisesti saatavilla minkäänlaisia puolueettomia mittaustuloksia. Esimerkiksi IQAirin ilmiömäinen puhdistusteho on mielestäni todettu varsin monilla puolueettomilla mittauksilla.

Seuraavassa mittauksessani tulee todennäköisesti olemaan mukana ainakin Ikean Patrull, Airgle AG850 sekä Sharp IGA10EKW ionisaattori.

Millainen kokemus sinulla on sisäilmamittaamisesta?

En ole töissä ilmanpuhdistinalalla tai omaa alaan liittyvää koulutusta. Kokemukseni perustuu itse ilmanpuhdistimille suorittamiini käytännön mittauksiin, jotka on toteutettu sisäilman mittauksen ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän vuoksi suorittamani mittaukset eivät edes pyri jäljittelemään ns. laboratoriokokeita, vaan kertovat ainoastaan kuinka hyvin laite testiolosuhteissa puhdistaa sen läpi kulkenutta ilmaa. Tuloksistahan ei voi tehdä kovin päteviä johtopäätöksiä sen suhteen, miten laite konkreettisesti yksittäistapauksessa vaikuttaisi jonkun tilan huoneilman partikkelipitoisuuksiin.

Sen sijaan tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja tällaisen tutkimuksen arviointiperusteet, kuten esimerkiksi tutkimuksella tuotetun tiedon validiuden arviointi, ovat itselleni varsin tuttuja. Varsinaiset mittaukset ovat siinä mielessä kovin pieni osa omaa mielenkiinnon kohdettani, että suuri osa laitteiden liioitelluista markkinointiväitteistä ovat usein sellaisia, että ne on kumottavissa jo pelkästään oman alan tieteellisistä tutkimuksista saaduilla tutkimustuloksilla.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Alalla töissä26.10.2012 09:18

Onko sinulla tietoa missä laite on myynnissä tuolla hinnalla? Joku nettikauppa vai mikä? Onko linkkiä?

Vaikuttaa siltä että laitteella on muitakin markkinointinimiä kun googletin Barenin laitteita. Noin alhaisia hintoja en mistään löytänyt.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Saksalainen nettikauppa26.10.2012 12:28

http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=404&language=en

Sekä laitteet että suodattimet sun muut. Suoraan kotiovelle, murto-osa Airstaticien hinnoista. Airstaticit ovat olevinaan "parempia" versioita, siksi ne ovat pahimmillaan viisi kertaa kalliimpia... Heh.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Saksalainen nettikauppa26.10.2012 13:38

"Vaikuttaa siltä että laitteella on muitakin markkinointinimiä kun googletin Barenin laitteita. Noin alhaisia hintoja en mistään löytänyt. "

Wilfan AP-3 ja AP-4 ovat Bareneita. Niiden hinnat ovat jotenkin tolkuissaan: 200 ja 250 euroa (Gigantti). Ovat kuitenkin hieman modifioituja. Esim. AP-3:ssa ei ole UV-lamppua, minkä käyttöä tosin esim. Hengitysliiton ilmanpuhdistinopas pitää tarpeettomana. Noissa Wilfan versioissa on "yö"-asento, jolloin kone on hiljainen. Muutoin pitävät kovempaa meteliä, kuin esitteiden dB-arvot antavat ymmärtää.

Ap-3 on ihan kiva, kauko-ohjattava muovitoosa. Kuten sanoin, kovin äänekäs normaaleilla nopeuksilla. Tosin, jos ei se puhdista kunnolla, niin mihin sitä tarvitaan... Saman hintainen Electrolux on mielestäni luotettavamman oloinen ja testien mukaan hyvinkin tehokas. Siinäkin on "yö"-asento, jolloin vehje on hyvin hiljainen.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Saksalainen nettikauppa26.10.2012 13:41

Sorry, AP-3:ssa ei ole kauko-ohjainta. Siinä Barenissa on.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Hintatietoinen31.10.2012 22:21

AllergyCosmos näyttää testanneen Ikean Patrull-ilmanpuhdistimen. Laitteen mitatusta tehosta todetaan:

"During an Allergy Cosmos Efficiency Test regarding the ability to filter particle air pollution out of the air, the IKEA air purifier filtered out an average of 65% of particle pollution down to 0.3 micron on it's first day of testing."

Mikäli AllergyCosmoksen testitulos pitää paikkansa, näyttäisi tuo Ikean Patrull ilmanpuhdistin olevan kokonaispuhdistusteholtaan parempi, kuin esimerkiksi Airstatic SA5 ja Airsatic FA6 ilmanpuhdistimet.

http://www.allergycosmos.co.uk/blog/why-i-would-not-buy-an-air-purifier-at-ikea

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Ilman putsarin hankinta edessä28.01.2013 06:00

Mikä tekee IQAir:stä niin erinomaisen? Kannattaako siihen sijoittaa?

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Oxygenium.pro28.01.2013 17:05

IQAir eroaa siinä suhteessa monesta muusta ilmanpuhdistimesta, että IQAirin ilmanpuhdistimet näyttävät puhdistavan ilmaa juuri niin hyvin, kuin markkinoinnissa esitetään. Tämä on itse asiassa todettu useissa ilmanpuhdistintesteissä. Valitettavan usein ilmanpuhdistimet jäävät kohtalaisen kauas markkinoinnissa niiden puhdistustehosta esitetyistä väitteistä.

IQair vaikuttaisi onnistuneen rakentamaan sellaisen ilmapuhdistimen, jossa ilman ohivirtausta ei käytännössä juurikaan tapahdu. Tämä yhdistettynä tehokkaisiin suodattimiin asettaa kuitenkin vaatimuksia laitteen moottorille. Tästä johtuen IQAirin ilmanpuhdistimet eivät ole aivan hiljaisimmasta päästä ja kuluttavat monia ilmanpuhdistimia enemmän sähköä. Myöskään niiden puhallusteho ei em. syistä yllä aivan ilmapuhdistimien parhaimmiston tasolle.

Todettakoon IQAirin Healthpro ja Healthpro Plus ilmanpuhdistimien puhdistaneen Allergybyuersclubin mittauksessa 0,003 mikronin hiukkasista yli 99,5 %, aivan kuten valmistaja markkinoinnissa esittää. Itselleni ei ainakaan ole tullut vastaan toista ilmanpuhdistinta, joka yltäisi käytännön mittauksissa vastaavaan tulokseen. Markkinointiväitteet ovatkin sitten täysin eri asia.

http://www.allergybuyersclub.com/iqair-healthpro-air-purifiers.html?itemId=199

Mielestäni voidaan siten perustellusti sanoa, että puhdistusteholtaan IQAirin ilmanpuhdistimet ovat erinomaisia, pelkkää puhdistusprosenttia tarkasteltaessa ne ovat kenties kaikkein parhaimpia. Se, kannattaako jonkun hankkia IQAirin ilmanpuhdistin, onkin jo sitten monitahoisempi ja lukuisista eri seikoista riippuva kysymys.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Henkevä12.02.2013 12:01

Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta! Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa Genanon laitteista, lähinnä 310 mallista? Mikä tekee siitä niin arvokkaan, ja onko se vastaavasti näitä kotikoneita parempi tai tehokkaampi?

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
www.oxygenium.pro12.02.2013 19:53

Olen itse pyrkinyt kaivamaan tietoa tuosta kotimaisesta Genanosta, mutta tietoa ei ole paljoa saatavilla, ei ainakaan objektiivista sellaista. Itse olen tehnyt verkosta löytyvän tiedon perusteella Genanosta seuraavia havaintoja sekä johtopäätöksiä:

Genano ilmoittaa verkkosivuillaan ilmanpuhdistimiensa puhdistustehon olevan 0,001 mikronia suurempien hiukkasten osalta markkinoiden paras. Todettakoon Genanon ilmoittavan nimenomaisesti esimerkiksi Genano 310 ilmanpuhdistimen tuoteselosteessa laitteen puhdistustehokkuudesta: ”paras hiukkas- / kaasujen puhdistus”. Kuten olen sivuillani olevien ilmanpuhdistinarvostelujen yhteydessä usein viitannut, kuluttajaviraston kannan mukaan tällaiset markkinoinnissa esitetyt väitteet on aina kyettävä näyttämään toteen. Käsitykseni mukaan Genano ei kuitenkaan ole näin menetellyt.

Mitä Genano sitten oikein tarkoittaa viitatessaan laitteidensa markkinoiden ”parhaaseen” puhdistustehoon? Tähän on kenties saatavissa ainakin viitteellinen vastaus Genanon englanninkielisestä 500 MFI ilmanpuhdistimen tuote-esitteestä. On mielenkiintoista havaita, että tuossa viitatussa tuote-esitteestä ilmanpuhdistimen puhdistustehoksi ilmoitetaan 0,001 – 10 mikronin kokoisilla hiukkasilla jopa (engl. up to) 99,5 %. Tuo up to viittauksen käyttö tarkoittanee sitä, että puhdistusteho vaihtelee hiukkaskoon mukaan ja on siten parhaimmillaan 99,5 %. Suurella todennäköisyydellä paras puhdistusteho on kaikkein suurimmilla eli 10 mikronin kokoisilla hiukkasilla. Voin todeta, että 99,5 % puhdistustulos 10 mikronin hiukkasilla ei mielestäni ole vielä kummoinen suoritus. Se, mikä tuo Genanon ilmanpuhdistimen puhdistusteho on juuri 0,001 mikronin kokoisilla hiukkasilla jää pelkkien arvailujen varaan. Oletettavasti kuitenkin jotain aivan muuta kuin 99,5 %. Muutoin laitteen puhdistusteho olisi voitu ilmoittaa pelkällä vähintään arvolla, ilman minkäänlaisia hiukkaskoon vaihteluväliä tai up to-viittausta. Vertaa esimerkiksi IQAiriin, joka ilmoittaa joidenkin mallien puhdistustehon olevan vähintään 99,5 % 0,003 mikronin ja sitä suuremmilla hiukkasilla. Tällainen jättää mielestäni paljon vähemmän sijaa arvailuille laitteen puhdistustehon suhteen.

Oma havaintoni on, että sekä jotkut tunnetut ilmanpuhdistinsivustot että eräät yksityiset ”ilmanpuhdistinintoilijat” hankkivat kyllä testattavaksi ilmanpuhdistimet, jotka todella edustavat ilmanpuhdistinalan kärkipäätä maailmassa. Genano ei ainakaan näytä päätyneen oikeastaan minkäänlaiseen julkaistuun puolueettomaan testiin, jossa laitteiden puhdistusteho olisi tarkasti mitattu. Tähän liittyy myös tekemäni havainto siitä, että ne valmistajat, joiden ilmanpuhdistimet ovat puolueettomista mittauksissa todettu erityisen hyväksi, hyödyntävät näitä mittaustuloksia markkinoinnissaan. Genano ei ilmoita sivuillaan laitteidensa puhdistustehosta oikeastaan muuta, kuin toteaa sen olevan paras, sekä ilmoittaa Genano-teknologian ilmanpuhdistustehokkuuden todetun useissa arvostetuissa tutkimuslaitoksissa. Jos tutkimustulokset ovat puolueettomia ja uskottavasti todentavat laitteiden ylivertaisen puhdistustehon, niin miksei tuloksia ole julkaistu Genanon sivuilla?

En osaa sanoa, kuinka hyviä tai huonoja Genanon ilmanpuhdistimet ovat. Valitettavasti markkinoinnin perusteella Genano näyttää poikkeavan sellaisista uskottavista valmistajista kuten IQAir, jotka esittävät mittaustuloksia markkinointiväitteiden tueksi ja ovat olleet monissa testeissä mukana. Vastaavasti Genano vaikuttaisi kuuluvan siihen suureen joukkoon ilmanpuhdistinvalmistajia, jotka esittävät markkinoinnissa paljon väitteitä, ilman minkäänlaista väitteitä tukevaa aineistoa. Itse näen Genanon vain yhtenä ilmanpuhdistinvalmistajana, joka lupaa tuotteidensa ominaisuuksista paljon, muttei millään tavalla anna markkinointiväitteille uskottavasti katetta.

http://www.genano.fi/?Tuotteet_ja_palvelut http://www.slideshare.net/Genano_Benelux/genano-500-air-clearn

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta