THL:n tutkimuksen mukaan puiden polttaminen aiheuttaa 400 kuolemaa vuosittain - puunpoltto kiellettävä THL:n mukaan kaupungeissa

tietoa11.01.2014 11:05

"THL:n tutkimuksen mukaan puiden polttaminen aiheuttaa 400 kuolemaa vuosittain. Talojen ja saunojen lämmittäminen puulla saattaa omakoti- ja rivitaloalueen asukkaat suureen hengenvaaraan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pitkän ajan seurantatutkimuksen mukaan jopa 400 suomalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti sairauksiin, jotka aiheutuvat puun pienpoltosta.

Energia- ja ympäristöpolitiikkaan erikoistunut professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta toteaa tilanteen olevan kaikkein pahin tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla. Hän onkin sitä mieltä, että kaupunkialueille pitäisi asettaa tiukemmat säännöt puunpoltolle.

Kaupunkialueella pelletti on ainoa riittävän vähäpäästöinen puuenergian lähde, mutta sekin pitää osata polttaa oikein.
  • Suomalaiset kaupunkiseudut rakennetaan entistä tiiviimmiksi eikä pientalojen suosio näytä hiipuvan. Ongelma ei poistu sillä, että tuli sytytetään oikeaoppisesti, vaan tarvitaan järeämpiä toimia.

  • Meillä kyllä on olemassa teknologiaa, jolla puuta pystytään polttamaan vähäpäästöisesti. Kaupunkialueella pelletti on ainoa riittävän vähäpäästöinen puuenergian lähde, mutta sekin pitää osata polttaa oikein, Tynkkynen huomauttaa.

Kaikkein pahimpia ilman pilaajia ovat vanhanaikaiset, klapeilla lämmitettävät kattilat, joissa ei ole vesivaraajaa. Niissä puuta poltetaan jopa 15 tuntia päivässä. Myös vanhat varaamattomat takat tuottavat vaarallisen paljon pienhiukkasia.

  • Tällaiset tulisijat pitäisi kieltää kokonaan tiheästi asutuilla alueilla, varsinkin lastentarhojen, koulujen, vanhainkotien ja sairaaloiden läheisyydessä.

Ihminen ei ole turvassa kotonakaan, sillä THL:n tutkimukset osoittavat, että ulkoilman pienhiukkasista 60-70 prosenttia siirtyy sisätiloihin.

Tällaiset tulisijat pitäisi kieltää kokonaan tiheästi asutuilla alueilla.
  • Eli jos ulkona haisee savu, siitä suurin osa siirtyy sisätiloihin. Tätä ongelmaa ei ole tiedostettu.

Puiden poltto haja-asutusalueilla on Tynkkysen mielestä perusteltua ja kannatettavaa, mutta alueilla, joissa toimii kaukolämpö, tulisijojen käyttäminen kodeissa on turhaa.

THL:n ympäristöterveyden osaston ylilääkärin, dosentti Raimo O. Salosen mukaan sekä teollisuuden ja energialaitosten että liikenteen dieselmoottoreiden aiheuttamat pienhiukkaspäästöt ovat vähentyneet tuntuvasti viime vuosikymmeninä, mutta puun pienpolton päästöt ovat tällä vuosituhannella vain kasvaneet.

Koko maan pienhiukkaspäästöistä peräti 40 prosenttia tulee puunpoltosta, mikä on enemmän kuin energialaitosten ja tieliikenteen päästöt yhteensä.

  • Näiden päästöjen vähentämiseksi ei ole saatu aikaan mitään uutta sääntelyä sen paremmin Suomessa kuin EU:ssakaan. Yhä edelleen talon lämmityksessä voi käyttää mitä tahansa vanhaa menetelmää. Tämä on täysin villi alue, Salonen ihmettelee.

Puuta polttavilla pientaloalueilla sydäntauti- ja hengityssairauskuolleisuus on korkeampi kuin kaukolämpöverkkoon kuuluvilla pientaloalueilla, joissa puuta poltetaan vain toissijaisesti.

Pienhiukkaset pääsevät tunkeutumaan syvälle keuhkoihin ja jopa verenkiertoon ja ovat siksi terveydelle erittäin haitallisia. Salosen mukaan puunpoltosta aiheutuvien sairauksien hoitokulut ja työssä poissaoloista aiheutuvat taloudelliset menetykset nousevat vuositasolla jopa satoihin miljooniin euroihin.

Pienhiukkasille yhtä tyypillistä sairautta Salonen ei nimeä, mutta niiden tiedetään pahentavan sepelvaltimo- ja muita verenkiertosairauksia sekä hengityssairauksia.

  • Myös astmakohtauksien lisääntymisellä, kroonisella keuhkoputkentulehduksella ja todennäköisesti myös keuhkosyövällä on yhteys puunpolttoon.

Jopa diabeteksen puhkeamisen ja pienhiukkasten välisestä yhteydestä on Salosen mukaan saatu viitteitä." lähde: Ilta-Sanomat / Pirjo Latva-Mantila

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
Harri15.01.2014 20:36

Kerrankin asiallinen kirjoitus aiheesta!

Puun poltto talokohtaisissa tulisijoissa tiheästi asutulla alueella on pahasta. Puun polttoa ei voi kokonaan kieltää, mutta se ei saisi olla pääasiallinen lämmönlähde.

Siellä, missä tarjolla on kaukolämpö, se on paras vaihtoehto. Toiseksi paras on maalämpöpumppu. Öljy, suorasähkö ja ilmalämpöpumput ovat huonoja ratkaisuja.

Maaseudulla ei ole syytä lähteä rajoittamaan puun polttoa.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
pienhiukkanen16.01.2014 11:56

Kyllä vanhoilla asutusalueilla myöskin ns. maaseuduksi luokitettavalla kaava-alueella on hirveät puunpoltot pelkästään puulla lämmitettävät talot,ja todella kovat päästöt kitupolttoja puukattilat, avotakat ylipäätään puunpoltto tulisi sallia vain haja-asutusalueella. Yhdyskuntarakenne on muuttunut, jos poltetaan joka talossa puuta, jopa puukattiloissa naapurissa ei voi välttyä päästöiltä sisälläkin. On ihmeellistä, että Suomesta Saksaan viedään vähäpäästöisiä tulipesiä, mutta omassa maassa ei mitään tehdä puunpoltolle. Onko välinpitämättömyyttä kansalaisia kohtaan. Se on selvää, että jonkun tahon etuhan on kysymyksessä. Onko tasapuolista kohtelua? Todella asiallinen kirjoitus ja täyttä asiaa.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
puhdas ilma08.05.2015 20:40

Ja lisäksi poltetaan myös kaikenlaista muuta kuin polttopuuta, esim. erilaista roskaa, jopa parkettilautoja...

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta