Shokkitutkimus: Saasteet kutistavat aivojamme

tietoa02.05.2015 11:01

"Shokkitutkimus: Saasteet kutistavat aivojamme

Ilmansaasteet aiheuttavat myös aivoinfarktia ja dementiaa. Jo pienet määrät esimerkiksi liikenteestä tulleista päästöistä voivat olla vaarallisia. Ilmansaasteet on totuttu mieltämään vain niin sanottujen kehittyvien maiden suurkaupunkien ongelmiksi, mutta ne voivat aiheuttaa vakavia sairauksia myös kehittyneessä lännessä, väittävät Harvardin yliopiston tutkijat. Saasteet voivat aiheuttaa dementiaa tai aivohalvauksia ja jopa kutistaa aivoja. Tällöin kyseessä ovat alle 2,5 mikrometrin kokoiset partikkelit. Eniten niitä vapautuu ilmakehään puun tai hiilen poltosta, mutta myös autojen pakokaasuista ja teiden pinnoista. Myös muut, tarkemmin tutkijoiden määrittelemättömät pienhiukkaslähteet ovat mahdollisia. ”Huomasimme, että ihmisillä, jotka asuvat alueilla, joilla on paljon ilmansaasteita, on muita pienempi aivojen tilavuus. Heillä on myös suurempi riski saada aivoinfarkti”, tutkija Elissa H. Wilker sanoo. Hänen mukaansa jo pieni määrä ilmasaasteita voi nostaa riskiä kohtalokkaasti. Tärkeintä on altistuksen pituus. Suurimmassa vaarassa ovat ikäihmiset, mutta ihmisen yleinen perusterveys saati ikä eivät paljonkaan vaikuta tilanteeseen. Siksi uhka leijuu myös muuten terveiden ihmisten yllä. Vuosikymmenen mittainen tutkimus alkoi vuonna 1995, ja siinä oli mukana 943 aikuista Yhdysvalloista. Tutkijat käyttivät magneettikuvausta analysoidakseen hiukkaspäästöjen vaikutusta aivojen rakenteeseen. Aivojen tilavuus pieneni keskimäärin 0,32 prosenttia. Se vastaa vuoden vanhenemista. Vakavampaa oli, että heillä oli 46 prosenttia suurempi riski neurologisiin poikkeavuuksiin, heikompi kognitiivisen toiminnan taso ja yleisemmin dementiaoireita. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, pienhiukkaset vaikuttavat ihmisten terveyteen enemmän kuin mitkään muut epäpuhtaudet. Krooninen altistuminen niille voi aiheuttaa vakavia sairauksia ja johtaa kuolemaan. Epäpuhtaudet voivat supistaa aivovaltimoita. WHO:n arvion mukaan ilmansaasteet aiheuttivat 3,7 miljoonan ihmisen ennenaikaisen kuoleman vuonna 2012. Vaara on suurin Aasian suurkaupungeissa. Tutkimus on julkaistu myös Yhdysvaltain sydänyhdistyksen Stroke-lehdessä." lähde: Kauppalehti

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta
tietoa 202.05.2015 14:42

2 μg/m3:n lisäys pitoisuudessa alensi aivotilavuutta keskimäärin 0,32%. Pääkaupunkiseudulla pitoisuus on 8–13 µg/m3. Jos asuisi puhtaammalla alueella ja käyttäisi ilmanpuhdistinta, jolla pitoisuudesta saa 50% pois, olisi pitoisuus 4, eroa suurimpaan 13:sta on 9 µg/m3. Näiden vaihtoehtojen aivojen kutistumaero olisi keskimäärin 9/2*0,32%=1,44%. Se on paljon ottaen huomioon aivojen toiminta.

"Pienhiukkasista käytetään lyhennettä PM2.5. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo on yli 25 µg/m3. Vuosikeskiarvo on pääkaupunkiseudulla 8–13 µg/m3." lähde: HSY

"Results—A 2-μg/m3 increase in PM2.5 was associated with −0.32% (95% confidence interval, −0.59 to −0.05) smaller total cerebral brain volume and 1.46 (95% confidence interval, 1.10 to 1.94) higher odds of covert brain infarcts. Living further away from a major roadway was associated with 0.10 (95% confidence interval, 0.01 to 0.19) greater log-transformed white matter hyperintensity volume for an interquartile range difference in distance, but no clear pattern of association was observed for extensive white matter." lähde: American Heart Association, Inc.

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta