Alkoholista allergiaa ja haittoja muille - uusi alkoholiohjelma - ihmisiä aletaan suojella paremmin alkoholilta.

tietoa22.06.2013 21:39

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00719

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/alkoholilakia-uudistetaan-keskusteluun-mukaan-haitat-muille-nakokulma

"Alkoholi on suomalaisten pääpäihde. Sen kulutus on kolminkertaistunut neljässä vuosikymmenessä säännösten vapautumisen ja kulttuurin muutosten myötä. Samassa ajassa naisten alkoholinkulutus on miltei kuusinkertaistunut. ... ”Meillä on ajateltu, että ihmisellä on oikeus juomiseen. Tämä ajattelu ei mielestäni kuitenkaan toimi enää nykypäivänä.” Alkoholin haittavaikutukset muihin kuin käyttäjään itseensä heijastuvat yhteiskunnassa laajalti paitsi yksilöiden välisellä tasolla, myös institutionaalisesti."

Ilmoita asiattomasta viestistä tai teknisestä ongelmasta