Mitä tietoa etsit?
Instituutti

Instituutti

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tutkimusyksikkö

Kaakkois-Suomen Allergiakeskus aloitti vuonna 1983 Joutsenossa Tiurun sairaalan suojissa. Syksyllä 1988 nimi vaihtui Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutiksi ja seuraavana vuonna toimitilat siirtyivät entiseen ylilääkärin virka-asuntoon Joutsenon Tiuruniemen kärjessä. Heinäkuusta 2016 alkaen toimipisteenä ovat olleet vuokratilat Imatran Vuoksenniskalla.

Vuosi 2021 on instituutin 39. toimintavuosi. Instituutti osallistuu tiiviisti liiton tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyöhön.

Tutkimusta ja tiedonvälitystä

Toiminnalla lisätään tietoa ja tietoisuutta ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta globaalien ympäristömuutosten keskellä. Soveltavan tutkimuksen keinoin kootaan arkitietoa kohderyhmistä ja kohderyhmille, joita ovat erityisesti allergiaa, astmaa ja ihosairautta sairastavat sekä lapset ja nuoret, joilla allergiat ovat yleisin krooninen sairaus. Luontoterveyteen liittyvä tiedonkeruu ja tiedonvälitys palvelee koko väestöä. Aktivoimme ihmisiä matalalla kynnyksellä luontoon. Tuemme ja autamme arjen kemikaalien kanssa pärjäämistä ja annamme siitepölyallergisille ajantasaista tietoa siitepölyn määrästä ja laadusta. Pitkä järjestötyökokemus ja vahva ympäristö- ja kemikaaliosaaminen antavat tutkimuksellisen pohjan kohderyhmien tilanteen arvioimiseen sekä neuvonnan ja muun tiedonvälityksen keinoin arjen valintoja helpottavaan, oireita hillitsevään ja ennen kaikkea sairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan.

Instituutin keskeisiä toimintoja ovat tutkimus, tiedotus, asiantuntijapalvelut ja koulutus. Instituutti tuottaa uutta tietoa ja tiedottaa erityisesti allergioista, allergioiden ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi instituutti järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä antaa allergioihin ja luontoon liittyvää koulutusta ja neuvontaa.

Toimintaa rahoittavat erityisesti Etelä-Karjalan liitto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Vuonna 2021 toimintabudjetti on noin 160 000 euroa. Lisäksi toimintaa ovat rahoittaneet käynnissä olevien hankkeiden mukaan mm. Ympäristöministeriö ja säätiöt.

Johtokunta

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hallituksen nimittämän instituutin johtokunnan puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousyrittäjä Ari Berg. Muita jäseniä ovat tutkija Virpi Junttila, metsänhoitaja Seppo Repo ja maanviljelijä Antti Rämä sekä varajäseniä toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen, tietotekniikan insinööri (AMK) Suvi Rautsiala, käännösalan yrittäjä Helena Roiha, rehtori Juha-Matti Saksa ja ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen. Johtokunnan esittelijänä toimii Kimmo Saarinen.

Liittohallitus nimitti emeritus-professori Tari Haahtelan instituutin johtokunnan kunniapuheenjohtajaksi 9.9.2016 alkaen. Tari Haahtela oli yksi instituutin perustajista ja toimi sen johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1989-1999. Myös 2000-luvulla Haahtela on ollut vahva taustavaikuttaja ja mukana instituutin toiminnassa erityisesti Kansallisen allergiaohjelman kautta.

Hannu Aarnio ja Tari Haahtela ovat olleet instituutin vahvoja taustavaikuttajia 1980-luvulta lähtien. Kuva: Olli Marttila.

Sivua päivitetty: 11.2.2021