Mitä tietoa etsit?

Vapaaehtoisten koulutus

Liitto järjestää yhdistysten vapaaehtoisille vuoden mittaan runsaasti erilaisia kehittämis-, virkistys- ja koulutuspäiviä.

Perehdytyspäivä

Yhdistysten luottamushenkilöille ja työntekijöille. Tavoitteena on:

 • tutustua liiton sekä yhdistysten toimintaan, niiden väliseen yhteistyöhön ja työnjakoon
 • perehtyä yhdistystoimintaa sääteleviin lakeihin ja toimijoiden eri rooleihin
 • antaa osallistujille valmiudet toteuttaa jäsenlähtöistä yhdistystoimintaa alueellaan

Allergianeuvojien koulutuspäivä

Järjestössä toimiville allergianeuvojille. Tavoitteena on:

 • tukea järjestön neuvontatyötä tekevien ammatillista osaamista
 • syventää tietoa ja taitoa allergioiden ja astman hoidosta
 • jakaa kokemuksia neuvontatyöstä

Järjestöpäivät

Yhdistysten luottamushenkilöille ja työntekijöille. Tavoitteena on:

 • toimia järjestön yhteistyön ja keskustelun areenana
 • vahvistaa järjestön yhteisiä toimintalinjauksia ja niiden näkyväksi tekemistä yhdistyksissä

Suunnittelupäivä

Kaikille yhdistysten aktiivitoimijoille. Tavoitteena on:

 • luoda areena yhdistysten keskinäisten kokemusten vaihtoon
 • käynnistää ideointi järjestön seuraavan toimintavuoden peruslinjauksista
 • vahvistaa järjestön vapaaehtoistoimintaa

Vertaistoiminnan koulutus

Vertaistoimijoille, jotka ovat rekisteröityneet oman paikallisyhdistyksensä vertaistoimijaksi. Koulutusten ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Ammatilliset koulutukset ja seminaarit

Koulutukset on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille (kuten yhdistysten allergianeuvojille). Tavoitteena on lisätä heidän tietotaitoaan sekä antaa lisävalmiuksia allergioita ja astmaa sairastavien hoitotyöhön.

Opintokeskus Siviksen koulutukset

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Koulutuksiin voit tutustua täällä.

Sivua päivitetty: 19.6.2019