Luontoliikkujat - yhdessä luonnollisesti!

Luontoliikkujat - yhdessä luonnollisesti!

Liikunta, varsinkin luontoliikunta, on hyväksi sairastuneille. Vuonna 2019 alkanut Luontoliikkujat-hanke kannustaa jäsenyhdistyksiä järjestämään matalan kynnyksen luontoliikuntaa.

Liikunnalla on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, mutta liikunnan merkitys korostuu etenkin niiden kohdalla, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Sairaus ei ole este liikunnalle, kunhan sairauden aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon liikkuessa. Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä sairauksia, ylläpitää sairastuneiden toimintakykyä ja parantaa heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.

Liikunta on myös keino aktivoida yhdistysten toimintaa ja tarjota lisäarvoa jäsenyydelle. Liikuntatoiminnan avulla voidaan myös innostaa toimintaan mukaan uusia ihmisiä ja kohderyhmiä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lisätä yhdistysten matalan kynnyksen luontoliikuntatarjontaa.
  • Aktivoida liikuntavastaavia sekä lisätä heidän asiantuntemustaan sairastuneille sopivasta liikunnasta.
  • Lisätä jäsenistön kiinnostusta liikuntaan, todellista liikuntaaktiivisuutta sekä tietoisuutta esimerkiksi sairauden ja liikunnan yhdistämisestä.
  • Lisätä vapaaehtoisten määrää, yhdistysten toiminnan aktiivisuutta ja tuoda uusia jäseniä yhdistyksille.
  • Vakiinnuttaa aktiivinen, matalan kynnyksen liikuntatoimintaa yhdistyksiin.
  • Luoda uusia kontakteja kuntien ja toisten yhdistysten kanssa.

#luontoliikkujat #yhdessäluonnollisesti

Lisätietoa hankkeesta: hankekoordinaattori Paula Lehtomäki, puh. 045 676 2328, paula.lehtomaki (a) allergia.fi

Luontoliikkujat-hanke on Allergia, iho ja astmaliiton hanke vuosille 2019-2021. Hanke on Opetusministeriön tukema.