Mitä tietoa etsit?

Hallituksen kokous 12.3.2021

Hallitus käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä liiton oikaisuvaatimukseen.  

STM on tehnyt päätöksen liitolta takaisinperittävästä valtionavustuksesta, joka on korkoineen yhteensä 772 079,51 euroa.  Takaisinperintä kohdistuu vuodelle 2018 myönnettyihin yleisavustukseen ja kahteen kohdennettuun avustukseen.  

Liitto teki oikaisuvaatimuksen takaisinperinnän kohtuullistamiseksi STM:lle 14.12.2020 siten, että STM oikaisee päätöstään: 1) luopumalla Ay-avustuskohteen osalta kokonaan takaisinperinnästä ja 2) alentamalla kohdennetun avustuskohteen osalta takaisinperittäväksi määräksi enintään 27 302,69 euroa. 

STM on 3.3.2021 päättänyt hylätä STEAn lausunnon mukaisesti liiton tekemän oikaisuvaatimuksen. Hallitus päätti käynnistää arvioinnin mahdollisen valituksen jättämisestä hallinto-oikeuteen.  Päätös tehdään seuraavassa kokouksessa

Hallituksessa käsiteltiin Paciuksenkatu 19:n vuokralaisille tiedottamista osakkeiden myyntiasian tilanteesta.  

Hallituksessa otettiin kantaa myös siihen, että liittoa koskevien asioiden ja tilanteiden muutoksien tiedottamisesta yhdistyksille on pidettävä huolta. 

Seuraavien kokouksien ajankohdat: 

·          9-2021 31.3. klo 16.30 (uusi kokousaika) 

·          10-2021 14.4.2021 

·          5.5.2021 klo 17.00 liittokokous (kevätkokous) 

Sivua päivitetty: 19.3.2021