Hakeminen

Päiväkoti Histamiini on Allergia-, iho- ja astmaliiton yksityinen päiväkoti. Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto ostaa palvelut. Päivähoidon hakumenettely ja maksuperusteet ovat samat kuin kunnallisessa hoidossa Helsingissä.

Myös muut pääkaupunkiseudun kunnat voivat hakea maksusitoumuksella Histamiinista paikan.

Lapsivalinnoissa huomioidaan etusijalla allergiset ja astmaattiset lapset sisaruksineen.

Päiväkotiin haetaan kunnallisella päivähoitohakemuksella:
Hakeminen varhaiskasvatukseen 
Hakeminen esiopetukseen

Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus päivähoitoa varten sekä allergialiite (alla).

Allergialiite

Tulosta tämä lomake sekä selvitys erityisruokavalioista hakemuksen liitteeksi.

Voit myös pyytää lomakkeen päiväkoti Histamiinista.