Hae rahaa vuoden 2018 toimintaan (dl 14.9.)

Nyt on aika suunnitella 2018 toiminta ja miettiä sille budjetti sekä hakea rahaa eli pienavustusta 14.9. mennessä.

Pienavustusta hakevan yhdistyksen täytyy jättää alustava suunnitelma pienavustuksen käytöstä sekä aiesopimus pienavustuksen hakuun STEA:lta käyttövuotta edeltävänä vuonna 14.9 mennessä. Hakulomakkeessa täytyy esittää

–    Toiminta tai tapahtuma, johon avustusta haetaan esim. luentoillat, vertaistoiminta
–    Kohderyhmä, jolle toiminta tai tapahtuma on suunnattu
–    Toiminnan tai tapahtuman tavoite(et)
–    Haettavan tuen määrä euroissa
–    Tapahtumaan liittyvä budjetti menot/muut tuotot
–    Muut tarvittavat materiaalit tai/ja resurssit
–    Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

Liiton hallitus hyväksyy alustavat suunnitelmat ja liitto hakee avustusta STEA:lta 30.9 mennessä. Tarvittaessa liiton hallitus sopeuttaa jaettavan summan STEA:n myöntämän avustuksen mukaiseksi toimintavuoden alkupuolella ja tässä vaiheessa tehdään myös avustuksen siirtosopimus liiton ja jäsenyhdistyksen välillä. Avustuksen käytön seurantalomake palautetaan selvityksineen toimintavuoden jälkeen liittoon ja käyttämättömät avustusrahat tilitetään liiton tilille takaisin. Katso pienavustusten myöntämisperiaatteet täältä.

Alue- ja järjestösuunnittelijat ja Paula ja Ilkka ovat käytettävissä, jos herää kysymyksiä. Lisäksi Järjestöpäivillä syyskuussa on mahdollisuus viime hetken tapaamiseen vielä asiantiimoilta.

 

Lyhyesti tämä sama: suunnittele yhdistyksen toiminta ja budjetti ja lähteä hakemus 14.9 mennessä!

 

Hakulomakkeet toimitetaan 14.9 mennessä

paula.hellemaa@allergia.fi tai

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry/Paula Hellemaa

Paciuksenkatu 29

00270 Helsinki