Vertaistuki ja järjestötoiminta

Onnettomuuden jälkeen palovamman kokenut on yllättäen uudessa tilanteessa.

 Vammat, kivut, lukuisat erilaiset hoidot ja kuntoutus aiheuttavat hämmennystä ja kysymyksiä. Varsinkin vaikeissa palovammoissa kuntoutuminen on hidasta ja epävarmuus tulevasta saattaa verottaa muutenkin vähentyneitä voimavaroja.

Palovamman laajuus vaikuttaa siihen, kuinka pitkäaikaisiksi toipuminen ja kuntoutuminen muodostuvat. Vaikea ja ehkä näkyväkin palovamma voi vaikuttaa elämään vuosien ajan ja siihen sopeutuminen voi viedä pitkään. Palovammayhdistyksen tarkoitus on helpottaa sopeutumista.

Suomen Palovammayhdistys ry toimii palovamman kokeneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Yhdistys tukee toiminnallaan selviytymistä takaisin normaaliin arkielämään palovamman jälkeen.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan palovammapotilaiden terveydenhuolto-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Palovammayhdistys järjestää jäsenilleen tapaamisia, leirejä ja muuta toimintaa sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Se tekee yhteistyötä Iholiiton Harvinaisten ihotautien keskuksen kanssa muun muassa avustamalla kurssisuunnittelussa ja vaikuttamalla palovammapotilaiden hoitokäytäntöihin. Lisäksi yhdistys tiedottaa palovammojen ennaltaehkäisystä

Palovammayhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsentiedotteissa ja jäsenlehdessä sekä yhdistyksen www-sivuilla. Jäsenetuna jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Allergia, Iho & Astma -lehden. Jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Vertaistuki

Vertaistukihenkilö toimii palovamman kokeneen ja hänen läheistensä tukena.

Hämmentävässä, uudessa tilanteessa usein auttaa tieto, ettei ole yksin kokemustensa kanssa. Silloin saattaa olla hyvä keskustella koulutetun vapaaehtoisen vertaistukihenkilön kanssa.

Palovammayhdistyksellä on vertaistukihenkilöitä ja -perheitä koko Suomen alueella. Heihin saa yhteyden Palovammayhdistyksen tai Allergia-, iho- ja astmaliiton kautta. Yhteyttä voi pitää puhelimitse, sähköpostilla tai sovittaessa tapaamisin.

Vertaistukija on tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin varustettu vapaaehtoinen, jolla on joko omakohtaista tai perheenjäsenen kokemusta samantapaisesta vammautumisesta.

Keskustelut vertaistukijan kanssa ovat aina luottamuksellisia.