Polikliininen hoito

Kaikki palovammat eivät vaadi sairaalahoitoa. Haavanhoidot voidaan toteuttaa sairaalan poliklinikalla, omalla terveysasemalla tai työterveyshuollossa. Tarvittaessa potilas lähetetään palovammojen arvioimiseen tottuneen kirurgin, mieluiten plastiikkakirurgin vastaanotolle keskussairaalaan tai palovammakeskukseen. Leikkaushoidon tarve, potilaan kivuliaisuus ja haavanhoitojen laajuus ovat yleisimmät esteet polikliiniselle hoidolle.  

Palovammaosastolla hoidettujen potilaiden jälkiseuranta jatkuu kotiutumisen tai jatkohoitoon siirtymisen jälkeen palovammapoliklinikalla. Palovammapoliklinikan toiminta-ajatuksena on hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Osastolta tutuksi tullut henkilökunta hoitaa potilasta poliklinikallakin. Vaikean palovamman kokeneen potilaan polikliininen seuranta saattaa jatkua useita vuosia. Käyntien tarkoituksena on seurata haavojen paranemista, arpien kehittymistä sekä potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen edistymistä.

Haavahoitojen yhteydessä haavan paraneminen arvioidaan ja valitaan kullekin potilaalle yksilöllisesti sopiva ja tarkoituksenmukainen haavanhoitomateriaali. Mikäli toivottua hoitotulosta ei saavuteta, hoitomuoto tai haavanhoitomateriaali vaihdetaan. Palovammapoliklinikalla käyntien välillä haavasidokset voidaan vaihtaa annettujen ohjeiden mukaisesti myös omalla terveysasemalla, työterveyshuollossa tai kotisairaanhoitajan käyntien yhteydessä.

Vammaan sopeutuminen ja paluu omiin sosiaalisiin rooleihin vievät aikaa ja kuluttavat mielenterveyden voimavaroja. Monet vaikeat kysymykset saattavat herätä vasta kotiutumisen jälkeen. Näitä voivat olla mielenterveyden ongelmat, seksuaalisuus vammautumisen jälkeen tai taloudelliset huolet. Poliklinikkakäynneillä potilas voi saada apua myös näiden ongelmien hoitamiseen. Tarvittaessa potilasta voidaan ohjata näiden palvelujen piiriin myös omalle kotipaikkakunnalle.

Sari Ilmarinen, apulaisosastonhoitaja, auktorisoitu haavanhoitaja, Töölön sairaalan palovammaosasto Riitta Tasanen, sairaanhoitaja, Töölön sairaalan palovammaosasto