Kuntoutus

Palovammapotilaat hyötyvät usein monenlaisesta kuntoutuksesta. Eri kuntoutuksen lajit tukevat toisiaan ja eri kuntoutusmuotojen tarkoituksena on parantaa palovamman kokeneen henkilön omatoimisuutta.


Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen muotoja ovat mm. toimintaterapia, fysioterapia, apuvälineet ja laitoskuntoutusjaksot. Pahoja palovammoja saaneen henkilön lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteet aloitetaan heti, kun vointi sen sallii.  

Apuvälineet ovat pahoista palovammoista kärsineille henkilöille oleellinen osa kuntoutumista. Apuvälineiden tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen.  Potilas saa tarvitsemansa apuvälineen tai maksusitoumuksen apuvälineeseen siitä hoitolaitoksesta, jossa apuvälineen tarve on arvioitu, useimmiten sairaalasta tai omalta terveysasemalta.


Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet tulevat kysymykseen silloin kun palovamma aiheuttaa esteen palata entiseen työhön tai aiheuttaa nuorelle potilaalle vaikeuksia ammatin löytämisessä.


Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus on muun muassa tukea vammautuneen arkipäivän toimintoja ja vuorovaikutusta oman ympäristön kanssa. Viime kädessä sillä pyritään estämään palovamman kokeneen eristäytymistä ja syrjäytymistä. Sosiaalisen kuntoutuksen yleisin muoto on sopeutumisvalmennus. Laajemmin sosiaalisen kuntoutukseen voidaan sisällyttää monia erilaisia sosiaalista toimintakykyä tukevia toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi sosiaalipalveluiden turvin. Sosiaalista kuntoutusta voidaan tukea myös vertaistukihenkilöiden ja -ryhmien avulla.


Kodin menetys tulipalossa

Kotivakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön tehdään tapahtuneesta vahinkoilmoitus.  Vakuutusyhtiöstä saa neuvoja korvausten hakemisessa. Vakuutusyhtiö auttaa myös väliaikaismajoituksen hankkimisessa.

Mikäli tulipalon sattuessa ei ollut voimassa olevaa kotivakuutusta, yhteyttä otetaan oman kaupungin sosiaalityöntekijään.  Apua voi kysyä myös vapaaehtoisjärjestöiltä, esimerkiksi Punainen Risti auttaa kriisin kohdatessa.