Tukea arkeen

Jatkuva päivittäinen käsien hoito ja suojaus voi kuluttaa voimavaroja ja aiheuttaa hoitoväsymystä. Tämä lisää stressiä, mikä puolestaan voi pahentaa ihottumaa. Ihottuma voi myös välillä pahentua hyvästä hoidosta huolimatta.

Jos sairauden takia joutuu luopumaan itselle tärkeistä asioista, sopeutuminen voi viedä aikaa. On tärkeä tunnistaa ja löytää asioita, jotka antavat voimavaroja. Myös vertaistuki auttaa jaksamaan pitkäaikaisen sairauden kanssa jaksamisessa. 

Käsi-ihottuman vaikutukset näkyvät laajasti arjen eri osa-alueilla. Sairaus aiheuttaa omat rajoituksensa niin kotitöille, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Työikäisen kohdalla korostuvat työelämän haasteet. Käsi-ihottuman pitkittyessä on hyvä selvittää myös kuntoutukseen ja toimeentuloon liittyviä asioita.

Käsi-ihottumat tuovat mukanaan yksilöllisiä tuen tarpeita, jotka vaihtelevat käsi-ihottuman vaikeusasteen, iän ja perhetilanteen mukaan. Yhteiskunnan tarjoamat tuet tulevat ajankohtaisiksi silloin, kun ihottuma haittaa pitkäaikaisesti arjessa selviytymistä tai kun ihottumaan liittyy muita sairauksia. Tukiin liittyvissä asioissa saa apua esimerkiksi kuntoutusohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai järjestöjen työntekijöiltä.

Pitkäaikaissairaan tukimuodot ja palvelut ovat terveydenhuollon, kuntien ja Kelan vastuulla. Tämän lisäksi sairaudesta aiheutuvaan haittaan ja siitä johtuviin kustannuksiin voi saada tukea esimerkiksi verotuksen, yksityisten vakuutusten tai sosiaalitoimen myöntämän toimeentulotuen kautta.  

Käsi-ihottuma voi olla syy hakea sairauslomaa. Jos kroonistuneella käsi-ihottumalla arvioidaan olevan syy-yhteys työhön, hakeudutaan ammattitautiarviointiin. Myös uudelleen kouluttautuminen ja ammatinvaihto voivat auttaa tilanteessa.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry on valtakunnallinen järjestö, jonka jäsenyhdistysten kautta voi saada yhteyden muihin käsi-ihottumaa sairastaviin.  Yhdistykset välittävät vertaistukijoita ja järjestävät kursseja ja tapaamisia.  Liitosta saa myös neuvoja yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjausta ihonhoidossa.

Sivua päivitetty: 13.6.2019