Järjestöt ja vertaistuki

Suomessa toimii valtakunnallinen Suomen HAE-yhdistys, joka on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton jäsenyhdistys.

Liiton ja yhdistyksen kautta voi saada yhteyden muihin HAE-tautia sairastaviin ja päästä jakamaan kokemuksia heidän kanssaan. 

Allergia-, iho- ja astmaliiton harvinaistoiminta palvelee harvinaisia ihotauteja sairastavia, heidän läheisiään ja alan ammattilaisia. Liittoon kootaan tietoa ja käytännön kokemusta harvinaisista ihotaudeista sekä vaikeista palovammoista. Liitto on myös osa valtakunnallista Harvinaiset-verkostoa (www.harvinaiset.fi), jonka muodostavat harvinaisia sairausryhmiä edustavat järjestöt ja säätiöt. 

Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja tapaamisia kohderyhmiinsä kuuluville ja heidän läheisilleen. Liitosta saa myös neuvontaa sairaudesta ja sen hoidosta sekä yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista.

Siirry Suomen HAE Yhdistys ry:n verkkosivuille.

Sivua päivitetty: 25.3.2023