Vaadi vaatteeltasi enemmän

Ilkka Repo

28.4.2017

On arvioitu, että tekstiileissä käytetään noin 3500 eri kemikaalia, joista jopa 10 % voi olla tavalla tai toisella terveydelle haitallisia. Ongelma on suurin tekstiilien tuotannossa – ihoärsytys ja allergia voivat kuitenkin vaivata myös vaatteen käyttäjää.

Allergiaviikkoa vietettiin tänä vuonna 17.-23.4. Jokakeväisen kampanjan teemana oli tänä vuonna tekstiilikemikaalit – aihe, joka kirjaimellisesti koskettaa ihoa. Kampanjassa kannustimme suurta yleisöä tutkimaan omia vaatteitaan ja kyseenalaistamaan kulutustottumuksiaan, sekä pyytämään yhdessä kanssamme muotiteollisuudelta lisää sertifioituja tekstiilejä.

Allergiaviikko on yksi konkreettinen esimerkki tekemästämme edunvalvontatyöstä allergiaa, astmaa ja ihon sairautta sairastavien hyväksi. Tälle edunvalvontatyölle on vahva tilaus sillä inhimillisen kärsimyksen lisäksi allergioiden ja astman yhteiskunnalliset kustannukset ovat 1,3-1,6 miljardia euroa vuodessa.

Tekstiilituotannon globaali ja monitahoinen ongelma on luonteeltaan edellä mainituista haasteista täysin erilainen. Muutoksen täytyy tapahtua suuren yleisön tietoisuuden ja ostokäyttäytymisen kautta. Järjestöjen vaikuttamistyöllä on suuri rooli siinä, että kuluttajat osaavat vaatia muutosta. Haluamme vaikuttaa siihen, että vaatteissa käytetään tulevaisuudessa vähemmän terveydelle haitallisia kemikaaleja. Kaipaamme markkinoille enemmän sertifioituja tekstiilejä. Vaateteollisuuteen on tärkeää saada läpinäkyvyyttä tekstiileissä käytettyjen kemikaalien suhteen. Siksi haluamme, että tulevaisuudessa jokainen kuluttaja tutkii ostamiaan tekstiilejä tarkemmin niiden alkuperää pohtien. Tämä on tärkeää myös tuotteiden vastuullisen tuotantotavan ja eettisesti kestävien tuotantoketjujen näkökulmasta.

Meistä kukaan tuskin täysin tuntee vaatteidensa elinkaarta. Vaatimalla läpinäkyvyyttä voimme vaikuttaa siihen, että vaateteollisuus muuttuu.

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 28.4.2017