Rahapeliuudistus terveysjärjestöjen kustannuksella?

Ilkka Repo

9.12.2014

Suomen 135 000 rekisteröidystä yhdistyksestä joka kymmenes toimii sosiaali- ja terveysalalla. Raha-automaattiyhdistys (RAY) on merkittävin yksittäinen sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnan rahoittaja. Toteuttaessaan tätä lakisääteistä tehtäväänsä RAY jakaa voittovaroistaan järjestöille avustuksia perustoimintaan, kehittämishankkeisiin ja investointeihin.

Päätökset rahoituksesta tekee sosiaali- ja terveysministeriö RAY:n hallituksen esityksestä. Vuonna 2014 RAY avustuksia myönnettiin 308 miljoonaa euroa lähes 800:lle järjestölle yhteensä 1676 eri kohteeseen. Kuluvana vuonna julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistuu n. 17 % vähintään 20 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Tämä tarkoittaa väestötasolla hieman yli 720 000 ihmistä, joten mistään vähäpätöisestä asiasta ei ole kysymys.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi viime viikolla alustavasti, että maamme kolme rahapelimonopolia pitäisi yhdistää yhdeksi yhtiöiksi. Asiasta on keskusteltu vuosikaudet ja yhtä kauan sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat asiaa vastustaneet. Asian esiin nostaminen kummastuttaa, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu, että nykyinen rahamonopolijärjestelmä säilytetään. Aiotun yhdistämisen perusteina käytetään muun muassa EU:sta tulevaa painetta tähän. Todellisuudessa asia on päinvastoin, sillä vuonna 2013 Suomi sai ainoana maana EU-komissiolta rahapelijärjestelmästään täysin puhtaat paperit. Nykyinen rahapelijärjestelmä on erittäin hyvä ja toimiva, ja se turvaa jatkossakin rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan, vähentää vastuullisella organisointitavallaan pelihaittoja ja estää pelaamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Järjestötyön lähtökohta on kansalaisten omassa aktiivisuudessa ja halussa osallistua sekä auttaa lähimmäistään. Työ perustuu järjestöjen autonomiaan määritellä miten, missä ja millä ehdoin tämä tapahtuu. RAY:n avustustoiminta on ainutlaatuista valtion ja kansalaisyhteiskunnan yhteistoimintaa, joka takaa sosiaali- ja terveysjärjestöille myös mahdollisuuden vaikuttaa avun suuntaamiseen ja rahoituksen kohdentamiseen apua eniten tarvitseville. Rahapelien nykymuotoinen yksinoikeusjärjestelmä tulee säilyttää myös tulevaisuudessa.

Ilkka Repo
toimitusjohtaja, Allergia- ja Astmaliitto ry

 

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 17.4.2015