Rahapeliliiketoiminta uudistui – ohitettiinko järjestöt ja vastuullisuus?

Ilkka Repo

10.3.2017

Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja FinToto yhdistyivät arpajaislain uudistuksen myötä vuodenvaihteessa. Uusi yhtiö, nimeltään Veikkaus Oy, vastaa jatkossa monopolin turvin rahapeliliiketoiminnan kokonaisuudesta.

Järjestöjen avustustoiminta on eriytetty kokonaisuudesta täysin. STEA vastaa jatkossa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustustoiminnasta osana sosiaali- ja terveysministeriötä. Muilla ministeriöillä on vastuu urheilun, nuorison, kulttuurin, tieteen ja taiteen sekä hevosurheilun rahoittamisesta.

Kun uutta rahapeliliiketoimintaan keskittyvää peliyhtiötä ryhdyttiin suunnittelemaan, oli alusta asti selvää, että se ei voi rakentua vain tuottojen tekemisen varaan. Monopoliyhtiön tehtävänä on tuoton tekemisen lisäksi ehkäistä haittoja ja rikollisuutta sekä turvata vastuullinen rahapeliliiketoiminta Suomessa. Tästä muodostuu monopoliaseman oikeutus sekä kansalaisten että EU:n näkökulmasta. Samalta pohjalta rakentuu asema kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen toiminnan varmistajana sekä kansalaisten osallisuuden turvaajana.

Rahapeliyhteisöjen fuusio suunniteltiin yhteistyössä valtion, järjestöjen ja monopoliyhtiöiden kesken. Jo tällöin sovittiin, että kun uuden rahapeliyhtiön hallituspaikoista päätetään, sinne tarvitaan vahvaa osaamista kansalaisjärjestöistä ja pelihaittojen ehkäisystä. Järjestökentälle ei kuitenkaan paikkoja herunut. Jatkossa toimintaa ohjaavat politiikka ja puhdas rahanteko.

Me tiedämme varmasti, että monopolirakenne turvaa lisenssijärjestelmää huomattavasti paremman tuoton kansalliseen hyvään. Aiemmin vastuullisuuden takuumiehinä toimineet järjestöt jätettiin ulos hallituspöydästä. Näyttöjä monopolin rapistumisesta ja murtumisesta ei tarvitse etsiä Tanskaa tai Ruotsia kauempaa. Seuraukset ovat tiedossa. Miksi vastuullisuuden tarve ohitetaan valtion puolelta niin kevyesti?

Suomalaisen järjestötoiminnan ydin muodostuu kansalaisten osallisuudesta, apua tarvitsevien tukemisesta ja vaikutusmahdollisuuksista oman lähiyhteisön ja yhteiskunnan päätöksentekoon. Rahapelimonopoli on taannut resurssit tämän organisointiin. Monopolin legitimiteetin on taas turvannut tarkka tasapaino vastuullisuuden ja kehittyvien tuottojen kesken. Yhtiön hallitus vastaa viimekädessä balanssin säilyttämisestä.

Kyse ei ole menneiden haikailusta, vaan arkirealismista siinä, mikä useissa muissa EU-maissa on jo toteutunut. Vastuullisuus on rahapelimonopolin kulmakiviä. Ilman järjestöjen osallisuutta yhtiön hallitustyön fokus uhkaa kallistua vain tuottojen ohjaamaksi. Kansainväliset peliyhtiöt lipovat huuliaan tätä odottaessaan.

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 10.3.2017