Ikäihmiset ja liikunta

Ikäihmiset ja liikunta

Liikunta on tärkeä osa astman omahoitoa. Iän karttuessa liikunnan merkitys kasvaa entisestään. Kun arkielämän fyysinen rasittavuus vähenee eläkevuosien myötä, eläkkeellä lisääntyvä vapaa-aika kannattaa käyttää hyväksi liikunnan parissa.

Liikunnan avulla voidaan tehokkaasti ylläpitää ja kehittää terveyttä, elämänlaatua ja toimintakykyä. Vanhetessa tapahtuvaa kehon suorituskyvyn heikkenemistä voi hidastaa ja ennaltaehkäistä liikunnan avulla. Harjoitettavuus ei myöskään ole kiinni iästä. Juuri iäkkäimmät ja toimintakyvyn rajoituksista kärsivät ihmiset hyötyvät harjoittelusta suhteellisesti eniten.

Astmaatikko voi harrastaa liikuntaa siinä missä muutkin, kun muutama perusasia on kunnossa. Astman tulee olla tasapainossa ennen liikunnan aloittamista. Liikkeelle kannattaa lähteä maltillisesti ja avaavat lääkkeet on syytä olla varalta mukana. Lisäksi mahdolliset ympäristötekijät tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi ulkoliikuntaa ei kannata harrastaa kovimmilla pakkasilla tai pahimpaan siitepölyaikaan. Astmaatikon, kuten kenen tahansa liikkujan, on pyrittävä löytämään itselle mielekkäin tapa harrastaa liikuntaa.

Kestävyysliikunta, kuten kävely, hiihto, uinti ja vesijuoksu, ovat tehokkaita keinoja kohottaa kuntoa. Harjoitusten toistuessa säännöllisesti sydän- ja verenkiertoelimistön terveys kohenee ja arkiaskareidenkin tekeminen on helpompaa, kun happi kulkeutuu paremmin lihaksiin. Kestävyysliikuntaa voi harrastaa myös arjen keskellä esimerkiksi kulkemalla lyhyet siirtymät kävellen tai polkupyörällä auton sijaan.

Lihasvoimaharjoittelu on toinen merkittävä liikkumisen osa-alue ikäännyttäessä. Lihasvoimalla on suuri merkitys terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Kuntosali tarjoaa parhaat mahdollisuudet lihasvoimaharjoittelun harrastamiseen, mutta toki lihaskuntoa voi parantaa myös kotioloissa yksinkertaisilla lihaskuntoharjoitteilla. Lihasvoimaharjoittelu on tehokkainta, kun sitä tehdään säännöllisesti 2–3 kertaa viikossa (ei peräkkäisinä päivinä). Harjoittelun on myös syytä olla nousujohteista eli harjoittelun rasittavuutta lisätään kunnon kohotessa.

Lihasvoimaharjoittelussa on tärkeää, että liikkeet suoritetaan oikein. Monilla kuntosaleilla on henkilökuntaa, joka antaa alkuopastusta kuntosalilaitteiden käytöstä. Eri tahot järjestävät myös aloittelijoille suunnattuja kuntosalikursseja, joissa perusliikkeiden oikeaa suoritustapaa harjoitellaan.

Lihasvoimaharjoittelun lisäksi viikoittaiseen liikuntaohjelmaan kannattaa sisällyttää kestävyysliikuntaa esimerkiksi kävelylenkkeilyn muodossa ja liikkuvuusharjoituksia. Astmaatikoille erityisen tärkeitä ovat rintarangan liikkuvuutta kehittävät harjoitukset.

Kaipaatko lenkkiseuraa?

Kysy paikalliselta allergia- ja astmayhdistykseltä mahdollisista seniorien liikuntaryhmistä. Jos ei ole vielä tarjolla, perustakaa ryhmä yhdessä!