Ikäihmiset ja liikunta

Ikäihmiset ja liikunta

Liikunta on tärkeä osa astman omahoitoa. Iän karttuessa liikunnan merkitys kasvaa entisestään. Kun arkielämän fyysinen rasittavuus vähenee eläkevuosien
myötä, eläkkeellä lisääntyvä vapaa-aika kannattaa käyttää hyväksi liikunnan parissa.

Liikunnan avulla voidaan tehokkaasti ylläpitää ja kehittää terveyttä,  elämänlaatua ja toimintakykyä. Vanhetessa tapahtuvaa kehon suorituskyvyn heikkenemistä voi hidastaa ja ennaltaehkäistä liikunnan avulla. Harjoitettavuus  ei myöskään ole kiinni iästä. Juuri iäkkäimmät ja toimintakyvyn rajoituksista
kärsivät ihmiset hyötyvät harjoittelusta suhteellisesti eniten.

Astmaatikko voi harrastaa liikuntaa siinä missä muutkin, kun muutama perusasia on kunnossa. Astman tulee olla tasapainossa ennen liikunnan aloittamista. Liikkeelle kannattaa lähteä maltillisesti ja avaavat lääkkeet on syytä olla varalta mukana. Lisäksi mahdolliset ympäristötekijät tulee ottaa huomioon.

Esimerkiksi ulkoliikuntaa ei kannata harrastaa kovimmilla pakkasilla tai pahimpaan siitepölyaikaan. Astmaatikon, kuten kenen tahansa liikkujan, on pyrittävä löytämään itselle mielekkäin tapa harrastaa liikuntaa. Kestävyysliikuntaa on jo pitkään pidetty tärkeimpänä kuntoliikunnan muotona. Matalasykkeinen ja pitkäkestoinen liikunta on erittäin tehokas tapa kohottaa kuntoa.

Kestävyysliikunnan harrastamiseen on suuri määrä vaihtoehtoja, esimerkiksi kävelylenkkeily ja sauvakävely. Matalasykkeistä liikuntaa voi harrastaa myös arjen keskellä esimerkiksi kulkemalla lyhyet siirtymät kävellen tai polkupyörällä auton sijaan. Viime vuosina asiantuntijat ovat alkaneet korostaa myös lihasvoimaharjoittelun merkitystä erityisesti iän karttuessa. Lihasvoimalla näyttäisi olevan hyvinkin suuri yhteys terveyteen ja toimintakykyyn. Kuntosali tarjoaa parhaat mahdollisuudet lihasvoimaharjoittelun harrastamiseen, mutta toki lihaskuntoa voi parantaa hyvin myös kotioloissa yksinkertaisilla  voimaharjoitteilla.

Lihasvoimaharjoittelussa on tärkeää, että liikkeet suoritetaan oikein. Monilla kuntosaleilla on henkilökuntaa, joka antaa alkuopastusta kuntosalilaitteiden
käytöstä. Eri tahot järjestävät myös aloittelijoille suunnattuja kuntosalikursseja, joissa perusliikkeiden oikeaa suoritustapaa harjoitellaan. Senioreiden  lihasvoimatutkimuksissa on todettu, että lihasvoimaharjoittelu on tehokkainta, kun sitä tehdään säännöllisesti 2–3 kertaa viikossa (ei peräkkäisinä päivinä). Harjoittelun on myös syytä olla nousujohteista eli harjoittelun rasittavuutta lisätään kunnon kohotessa. Lihasvoimaharjoittelun lisäksi on hyvä jatkaa  arkiliikuntaa ja tehdä muutama kävelylenkki viikottain.

Kaipaatko lenkkiseuraa?

Kysy paikalliselta allergia- ja astmayhdistykseltä mahdollisista seniorien liikuntaryhmistä. Jos ei ole vielä tarjolla, perustakaa ryhmä yhdessä!